Advertentie verwijderd

Appartement Paulus Buijsstraat in Den Haag

2582 CH Den Haag (Zuid-Holland)

€900 Huurprijs p.m.
60 m²
2 kamers
Gemeubileerd

Over deze woning

*\*ENGLISH TRANSLATION BELOW**

Net gemeubileerd 2-kamer appartement op de 2e etage in het Statenkwartier. Nabij de gezellige winkels aan de Frederik Hendriklaan, het strand van Scheveningen, park en openbaar vervoerverbindingen gelegen. Het Statenkwartier kenmerkt zich door de bouw van de eeuwwisseling van rond 1900 met fraaie gevels, rijk geornamenteerde plafonds en is zeer gunstig gelegen ten opzichte van het strand, de diverse internationale organisaties en het centrum. Door de aanleg van de Hubertustunnel zijn de uitvalswegen nog beter bereikbaar.

Indeling: entree op de begane grond, hal met meterkast, trap naar 1e verdieping, overloop.

Eerste woonlaag: entree appartement, trap naar de 2e verdieping.

Tweede woonlaag: ruime hal, aan de straatzijde gelegen lichte en ruime woonkamer en hoge plafonds, ruime tussengelegen keuken met ruime voldoende opbergruimte voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, koelkast met kleine vriezer en oven, berging met opstelplaats centrale verwarming, achterslaapkamer, badkamer met douche, toilet. en wasmachine aansluiting.

Het appartement is perfect geschikt voor een persoon of stel.

Kortom, een mooie kans om te gaan wonen in het populaire wijk Statenkwartier.

Huurdetails:

 • Huurprijs is exclusief servicekosten ad € 150,- per maand gas, water, licht, tv en internet en gemeentelijke belastingen op basis van 1 persoon;
 • Toeslag van € 50,00 per maand linkAlleen zichtbaar voor premium leden. Schrijf je nu in.. de servicekosten bij verhuur aan 2 personen.
 • Woonoppervlakte ca. 60m2;
 • Volledig gestoffeerd en gemeubileerd;
 • Lichte woon / eetkamer met hoge plafonds;
 • 1 slaapkamer;
 • Per direct beschikbaar

Huurvoorwaarden:

 • U moet minimaal een (gezamenlijk) netto inkomen aantonen dat gelijk is aan 2,5 x de totale huurprijs.
 • Huisvestingsvergunning vereist;
 • Beschikbaar voor een werkende single / stel zonder kinderen;
 • Niet beschikbaar voor woningdelers / studenten;
 • 1 maand waarborg te betalen voor aanvang huurcontract;
 • 2 maanden kijkrecht voor verhuurder bij beëindiging huurovereenkomst;
 • Minimale huurperiode 12 maanden;
 • Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden.
 • Er worden geen uitspraken gedaan over het allocatiebeleid.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren: Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:

 • Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (Gelieve uw pasfoto en BSN door te halen);
 • Recente werkgeversverklaring(en);
 • Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen);
 • Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is;
 • Kopie bankpas (voor en achterzijde);
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag;
 • Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente;

In geval van scheiding:

 • echtscheidingsovereenkomst;
 • Kopieer alle eventuele alimentatie;

Voor zelfstandigen, bestuurder / aandeelhouders bovendien:

 • Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de voorgaande 2 jaar, goedgekeurd door erkende accountant. (conceptversie is niet voldoende);
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Furnished 2-room apartment on the 2nd floor in the Statenkwartier. Near the cozy stores on Frederik Hendriklaan, the beach of Scheveningen, park and public transport links located. The Statenkwartier is characterized by the construction of the turn of the century around 1900 with beautiful facades, richly ornamented ceilings and is very conveniently located to the beach, various international organizations and the center. Through the construction of the Hubertus Tunnel, the roads are even more accessible.

Layout: entrance on the first floor, hallway with meter cupboard, stairs to 1st floor, landing.

First floor: entrance apartment, stairs to the 2nd floor.

Second floor: spacious hall, on the street side bright and spacious living room with high ceilings, spacious intermediate kitchen with ample storage space with gas hob, extractor, fridge with small freezer and oven, storage room with central heating system, rear bedroom, bathroom with shower, toilet. and washing machine connection.

The apartment is perfectly suited for one person or couple.

In short, a great opportunity to live in the popular district Statenkwartier.

Rental details:

 • Rent price is excluding service costs of € 150,- per month gas, water, electricity, TV and internet and municipal taxes based on 1 person;
 • Surcharge of € 50.00 per month related to the service costs when rented to 2 people.
 • Living area approx 60m2;
 • Fully furnished;
 • Bright living / dining room with high ceilings;
 • 1 bedroom;
 • Available immediately

Rental conditions:

 • You must demonstrate at least a (combined) net income equal to 2.5 times the total rent.
 • Housing permit required;
 • Available for a working single / couple without children;
 • Not available for house sharing / students;
 • 1 month deposit to be paid before start of rental contract;
 • 2 months viewing rights for landlord upon termination of lease;
 • Minimum rental period 12 months;
 • No smoking and no changes may be made to the rented property.
 • No statements are made regarding the allocation policy.

To be considered for the offered property, please provide the documents below: Individuals of applicant and any other applicant:

 • Copy of valid passport/ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your passport photo and BSN);
 • Recent Employer Statement(s);
 • Copy 3 recent consecutive salary slips of applicant (Please cross out your BSN);
 • Copy 3 recent consecutive bank statements (digital is allowed) showing crediting of salary;
 • Copy of bank card (front and back);
 • Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence with confirmation of good payment behaviour;
 • Extract from the BRP (basic register of persons) of your municipality;

In case of divorce:

 • Divorce agreement;
 • Copy all alimony payments, if any;

For self-employed, director / shareholders in addition:

 • Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the previous 2 years, approved by approved auditor. (draft version is not sufficient);
 • Recent extract from the Chamber of Commerce;
 • IB 60 Tax authority statement.

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Kenmerken

Type aanbod
Appartement (Portiekflat)
Type bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1918
Interieur
Gemeubileerd
Woonoppervlakte
60 m²
Inhoud
190 m³
Aantal slaapkamers
1 slaapkamer
Aantal kamers
2 kamers
Onderhoudsstaat
Goed
Adres
Paulus Buijsstraat Den Haag

Extra informatie

Toilet in badkamer
Douche
Aan rustige weg
In het centrum
In woonwijk
In bosrijke omgeving

Verhuurinformatie

Status
Verwijderd
Laatste huurprijs
€ 900 p/m
Beschikbaar per
Niet beschikbaar

Minimale eisen van de verhuurder

 • Je bent bij voorkeur geen student
 • Je verdient minimaal € 3.600 als bruto inkomen per maand. Indien je een partner hebt kun je 60% van het bruto inkomen van je partner meerekenen.