De Donnerpunten zijn in oktober 2011 ingevoerd door hun naamgever, oud-minister Piet Hein Donner. Het doel van de Donnerpunten was om de doorstroming in de schaarstegebieden te bevorderen. Aan de hand van de WOZ-waarde van de huurwoningen werden punten toegekend aan de woning. Dit gebeurde pas als een huurder de woning verliet. Het woningwaarderingsstelsel waar de punten deel van uit maakten, kende de woning 15 of 25 extra punten toe, afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Om de punten te kunnen bepalen, werd de WOZ-waarde van de woning gedeeld door het aantal vierkante meter van het woonoppervlak.

Belastingdienst

De WOZ-waarde wordt door de Belastingdienst vastgesteld en komt in het algemeen overeen met de verkoopwaarde van de woning. Als de WOZ-waarde per vierkante meter boven de 2900 euro uitkwam, kreeg de woning 25 extra punten. Was de WOZ-waarde per vierkante meter minder dan 2900 euro, dan werd de huurwoning 15 extra punten toebedeeld. Bij 25 punten werd de huurprijs verhoogd met 123 euro per maand, bij 15 punten steeg de maandelijks huur met 72 euro. Deze huurstijging kon dus enkel worden ingevoerd als de woning werd verhuurd aan nieuwe huurders. Zittende huurders waren gevrijwaard van Donnerpunten.

Nieuw puntensysteem

Het systeem van de Donnerpunten kreeg te maken met forse kritiek. Sommige mensen, wonend in dezelfde straat en in nagenoeg dezelfde huurwoningen, betaalden totaal verschillende huurprijzen. De verschillen liepen soms op tot in de honderden euro's. Veel huurders besloten juist niet meer te verhuizen, juist omdat ze bang waren bij een andere woning veel meer huur te moeten betalen. Daardoor schoot het woningwaarderingssysteem zijn doel dan ook totaal voorbij.

Veelgestelde vragen over Donnerpunten:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over Donnerpunten en de bijbehorende antwoorden voor je op een rij gezet.

 • Wat zijn Donnerpunten precies?

  Donnerpunten zijn punten die een woning kreeg toegekend op basis van de WOZ-waarde van de woning. Aan de hand van deze punten kon de hoogte van de huurverhoging worden bepaald.

 • Wanneer kan je Donnerpunten krijgen?

  Donnerpunten konden alleen gegeven worden wanneer een huurder de woning verliet en er een nieuwe huurder de woning betrok.

 • Hoe worden Donnerpunten berekend?

  De hoogte van de WOZ-waarde per vierkante meter bepaalde het aantal punten dat kon worden toegekend. Wanneer deze waarde meer dan 2900 euro per vierkante meter was, kreeg de woning 25 punten toebedeeld. Een lagere WOZ-waarde per vierkante meter betekende 15 punten.

 • Wat betekenen Donnerpunten voor de huurprijs?

  Wanneer 15 punten werden toegekend aan een woning, mocht de maandelijkse huurprijs omhoog met 72 euro. Bij 25 punten kon de huurprijs verhoogd worden met 123 euro per maand.