door , Bron: De Monitor

Ouderen wonen noodgedwongen onveilig: tekort aan seniorenwoningen

Een kwart van de Nederlandse ouderen die recht hebben op huurtoeslag kan geen seniorenwoning vinden. Dit meldt onderzoeksprogramma De Monitor afgelopen zondag. Dit komt door een groot tekort aan seniorenwoningen in de sociale huursector. Het passend toewijzen dat sinds begin 2016 van kracht is maakt het probleem nog groter.

Tekort aan geschikte woningen voor ouderen

Mensen met een laag inkomen krijgen sinds januari van dit jaar alleen nog maar goedkope huurwoningen aangeboden. Dit heet passend toewijzen: je huurhuis past bij wat je kunt betalen. De grens van goedkope sociale huurwoningen gaat tot een huur van € 586 per maand. Veel senioren hebben een laag jaarinkomen en zijn dus aangewezen op een sociale huurwoning met die maximale huur. Aangezien er jaarlijks gemiddeld 11.000 sociale huurwoningen vrijkomen en er per jaar 15.000 tot 20.000 nodig zijn is er een groot tekort. Een kwart van de ouderen die op goedkope sociale huur zijn aangewezen kan geen geschikte seniorenwoning krijgen en moet noodgedwongen in een normaal huis blijven wonen. Dit is onveilig, omdat het risico op ongelukken, zoals valpartijen, hierdoor erg hoog is.

Ongewilde concurrentie

Het probleem is niet alleen het tekort aan seniorenwoningen. In de nieuwe regels rond het passend toewijzen is vastgelegd dat vermogen niet wordt meegeteld in de berekening van het jaarinkomen. Ouderen die een laag jaarinkomen maar wel vermogen hebben, bijvoorbeeld door de verkoop van een huis, worden hierdoor verplicht om een goedkope sociale huurwoning te zoeken terwijl zij meer kunnen en willen betalen. Hierdoor is de concurrentie voor de toch al schaarse goedkope seniorenwoningen onnodig groot.

Oplossing?

Minister Stef Blok vindt dat woningcorporaties de oplossing moeten bieden. Volgens hem moeten zij veel meer betaalbare huurwoningen bouwen. Ook vindt hij dat van veel woningen de huur moeten zakken tot de grens van € 586, zodat het aanbod voor ouderen groter wordt. De woningcorporaties zijn het daar niet mee eens. Zij hebben naar eigen zeggen niet genoeg geld om de huren te verlagen en op korte termijn veel seniorenwoningen bij te bouwen. Zij wijzen voor de oplossing juist naar minister Blok: hij moet de nieuwe huurregels versoepelen zodat lagere inkomens wel in aanmerking komen voor duurdere woningen.

Ouderenbond

Ouderenbond ANBO vindt ook dat ouderen met vermogen toegestaan moeten worden om duurder te huren. Daarnaast roept voorzitter van de ANBO, Liane den Haan, gemeenten op om vaker woningaanpassingen te financieren. Door het aanpassen van huidige woningen van ouderen, bijvoorbeeld met een traplift, kunnen zij daar langer blijven wonen. Gemeenten zijn hier op dit moment erg terughoudend in, terwijl dit niet logisch is volgens Den Haan: “En daarin is goedkoop duurkoop, want uiteindelijk gaan deze mensen vallen, krijgen ongelukken en dat kost de samenleving alleen nog maar meer geld.”

Groeiend tekort

Het tekort aan geschikte woningen voor ouderen zou in de toekomst zomaar kunnen toenemen vanwege een nieuwe bouwregelgeving die het kabinet heeft voorgesteld. Hierin worden bepaalde voorwaarden geschrapt die woningen ongeschikt maken voor ouderen. Zo verdwijnen de verplichte minimale afmetingen voor deuren en gangen, waardoor huizen minder toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Ook verdwijnt de verplichte berging waardoor mensen hun rollator of scootmobiel niet kunnen opbergen. Deze nieuwe bouwregelgeving moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer.

Het copyright van dit nieuwsbericht ligt bij Huurwoningen.nl.
Tags:

Reacties (1)

Schrijf een reactie

Je reactie wordt onder bovengenoemd artikel geplaatst. Alle inzendingen dienen correct, bondig, professioneel en beschaafd te zijn. Niet ter zake doende, commerciële of kwetsende bijdragen worden verwijderd. E-mail adressen worden veilig opgeslagen, zodat ze niet vindbaar zijn voor spam-robots. IP-nummers worden gelogd, maar niet gepubliceerd.
Henk Willems
7 februari 2017 om 12:02

U geeft de problematiek weer voor ouderen met een laag inkomen maar wel met een vermogen.
Wat te denken van ouderen met een inkomen net boven de minimum inkomensgrens van €36.165 zonder vermogen. Woningcorporaties kunnen deze mensen weigeren voor een sociale huurwoning en dat doen ze dan ook o.a. Oosterpoort in de gemeente Heumen.
Senioren of andere woningen in de vrije sector zijn vaak niet te betalen en in veel gevallen vragen de makelaars, of anderen, om een minimum inkomen die boven de €40.000 ligt.
In mijn geval, leeftijd van mijn vrouw en mij respectievelijk 71 en 74 jaar gezamenlijk inkomen €36.800, dus net boven de grens. Kan ik toch een huurwoning in de vrije sector huren, met waarschijnlijk, een huur boven de €710,00 dan is er geen recht op huurtoeslag. Vervolgens komen ik of mijn vrouw te overlijden dan is het hek helemaal van de dam. De huur kan niet meer opgebracht worden en verhuizen naar een sociale huurwoning kan (zeer) lang duren en brengt ook weer extra kosten met zich mee. Dus armoede en alles wat daar mee samen hangt.
Oplossing; verander mogen in moeten (eventueel met restricties t.a.v. vermogen) t.a.v. toewijzing sociale huurwoning bij een inkomen tussen de €36.100 en €40.000.
Met vriendelijk groet,
Henk Willems