Amsterdam voert eigen huursubsidie in voor huurders in de knel

bron: NOS.nl

Amsterdam komt als eerste gemeente in Nederland met een eigen huursubsidie: huishoudens die te veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen, komen voor een huurverlaging in aanmerking. Dit meldt de NOS deze week.

Problemen voorkomen

Steeds meer huishoudens komen in financiële problemen door de hoge huurprijzen. Gemeenten kunnen deze huurders financieel bijstaan op het moment dat zij al flink in de problemen zitten vanwege huurschulden. Maar de insteek van de nieuwe regeling in Amsterdam is om deze problemen juist te voorkomen. “Wij gaan ervoor zorgen dat de huren dalen voor de mensen die dit het hardst nodig hebben,” zegt wethouder Laurens Ivens.

Voorwaarden

Je komt voor deze huurverlaging in aanmerking wanneer je inkomen maximaal 120 procent van het sociaal minimum is en je huur boven de grens voor de reguliere huurtoeslag ligt. De groep die hieraan voldoet wordt de komende tijd in kaart gebracht en zal door Amsterdam en woningcorporaties zelf benaderd worden. De regeling wordt gefaseerd ingevoerd en zal over twee jaar voor de hele doelgroep van toepassing zijn.

Armoedebestrijding

De subsidie wordt gefinancierd met geld dat voor armoedebestrijding is gereserveerd. De exacte kosten van het project kon de wethouder nog niet vermelden; wel dat de gemeente Amsterdam de eerste drie jaar de kosten voor haar rekening neemt. Daarna zullen woningcorporaties de regeling overnemen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook