Dit willen de 10 grootste politieke partijen betekenen voor de huurwoningmarkt

Op woensdag 17 maart zijn de tweede kamerverkiezingen. Nederlanders mogen om de 4 jaar stemmen zodat er een nieuwe regering gevormd kan worden. Maar op welke partij moet je nu precies stemmen? Dit blijft altijd een lastige kwestie. Afhankelijk van de standpunten die jij belangrijk vindt kan je een goede keuze maken. Wij zetten alle standpunten met betrekking tot de huurwoningmarkt voor jou op een rijtje!

VVD

De VVD wil dat sociale huurwoningen alleen gaan naar de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze willen dat pensioenfondsen meer investeren in betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Sociale huurwoningen zijn namelijk alleen voor mensen met een kleine portemonnee, aldus de VVD. Scheefwonen zal daardoor ook strenger aangepakt worden.

PVV

De PVV wil rust en vertrouwen terug op de woningmarkt. Voor Nederlanders moeten er snel meer woningen worden bijgebouwd. Gemeenten moeten meer en sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar stellen en bouwvergunningen verstrekken. De PVV vindt daarnaast dat belemmerende regelgeving rond stikstof en PFAS direct van tafel moet. Want, zo vindt de partij, hoe meer regels, hoe langer de woningbouw duurt en hoe duurder het wordt.

DENK

DENK vindt dat er jaarlijk 95.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden om het woningtekort van 315.000 woningen te verbeteren. Het is van belang om snel meer woningen te bouwen maar ook om slimmer om te gaan met de beschikbare woonruimten en de doorstroom. DENK wil dit waarmaken door structureel te middelen voor woningbouw in de vorm van een huisvestingsfonds. Hierbij legt DENK de verantwoordelijkheid bij de overheid die in samenspraak met de provincies en gemeenten een volkshuisvesting-agenda opstelt waarin wordt gestuurd op aantallen en locaties.

CDA

Wat CDA betreft is de kerntaak van woningcorporaties om sociale huurwoningen te bouwen, te beheren en te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Om extreme huurstijging te voorkomen moet het puntensysteem voor de commerciële huursector aangepast en makkelijker afdwingbaar gemaakt worden voor huurders. Huisjesmelkers moeten zwaarder aangepakt en belast worden.

PVDA

De PvdA wil jaarlijks 100.000 woningen bouwen om het woningtekort in te lopen. Daarnaast wil de PvdA wooncorporaties en gemeenten helpen om betaalbare woningen te bouwen. Als laatste wil de Pvda ook de verhuurdersheffing afschaffen, deze belasting zorgt er volgens de partij voor dat er minder wordt gebouwd en geïnvesteerd in woningen die nu keihard nodig zijn.

D66

D66 vindt dat er duizenden nieuwe betaalbare woningen moeten komen in nieuwe wijken. De huisjesmelkers die torenhoge huren vragen wil D66 aanpakken. Zo moet iedereen weer kunnen wonen waar ze zelf willen.

CU

De ChristenUnie wil jaarlijks 100.000 woningen erbij bouwen voor starters en senioren. Daarnaast wil de ChristenUnie ook leegstaande gebouwen gebruiken om nieuwe woningen beschikbaar te maken. De ChristenUnie wil ook de discriminatie op de woningmarkt aanpakken.

FVD

Forum voor Democratie (FvD) wil snel nieuwe woningen bouwen, met name in de middenklasse. FvD vindt het klimaat- en energiebeleid onzinnig en denkt dat woningen goedkoper worden zonder dit beleid. Ook de duurzaamheidseisen die de prijzen opdrijven vindt FvD onnodig, de partij wil hier direct mee stoppen om de woningmarkt te verbeteren.

GroenLinks

GroenLinks wil een maximale huurprijs voor iedere woning invoeren. Dit moet de doorstroom naar een particuliere huurwoning bevorderen voor mensen die nu een sociale huurwoning huren. Starters en mensen met lage inkomens kunnen zo beter instromen op de woningmarkt.

SP

De SP wil een einde maken aan de woningnood. Om te beginnen wil SP leegstaande panden gebruiken om nieuwe woonruimte creëren. Huren moeten in de toekomst meer gekoppeld worden aan inkomens. Daarnaast wil SP stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen door wooncorporaties en de partij stelt bij nieuwbouwprojecten eisen voor de bouw van betaalbare huurwoningen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook