Flexibele huurprijzen in Amsterdam

bron: AT5.nl

Eerder deze week presenteerde het CBS cijfers waaruit bleek dat het percentage scheefwoners in corporatiewoningen zo rond de 25% ligt. Voor sociale huurwoningen in Amsterdam ligt dit percentage nog hoger. Reden genoeg om hier een oplossing voor te bedenken dus.

Flexibele huurprijzen

In Amsterdam is gestart met een proef die scheefwonen moet tegengaan. Vijf grote woningcorporaties gaan experimenteren met zogenaamde flexibele huurprijzen. Dit houdt in dat je meer huur gaat betalen als je inkomen stijgt en andersom. Uitgangspunt is dat op deze manier de doorstroom naar andere huurwoningen of een huis kopen meer gestimuleerd wordt.

Modern systeem

Wethouder en initiatiefnemer Freek Ossel spreekt van een modern sociaal systeem, dat goed aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waar je bijvoorbeeld veel meer te maken hebt met ZZP’ers met schommelende inkomens. Voor hen biedt een dergelijk systeem juist weer meer zekerheid aangezien de huur zal dalen als zij even minder inkomen hebben. Naast het stimuleren van de woningmarkt woningmarkt zou het plan dan ook wel eens ondernemerschap kunnen gaan stimuleren.

Gerelateerd nieuws

Lees ook