Huurprijzen in de sociale sector verhogen per 1 juli 2022 met maximaal 2,3 procent.

bron: Rijksoverheid, NU.nl, RTL Nieuws

Vanaf 1 juli stijgen de sociale huursector prijzen met maximaal 2,3 procent. Dat maakte Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op 15 februari bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe regel

De inflatie van vorig jaar was 2,3 procent. Voorheen konden de huren van woningen uit de sociale huursector meestijgen met de inflatie plus 1 procentpunt. Komend jaar wordt die extra 1 procentpunt niet meegerekend. De nieuwe regel betekent niet dat alle sociale huurprijzen met het maximale percentage zullen toenemen. De stijgingen kunnen ook hoger of lager zijn.

Voor huurders met een hoger inkomen kunnen woningbouwverenigingen de huurprijzen meer verhogen. De stijging kan voor deze groep oplopen tot 50 tot 100 euro per maand, zolang de totale huurprijs onder de maximale huurprijsgrens van de woning blijft.

Wanneer de huurprijs van een woning minder is dan 300 euro, dan mag de maandelijkse huur een maximale stijging hebben van 25 euro.

Volgens Minister De Jonge is de invloed van de inflatie op de sociale huurprijzen dit jaar nog niet zo ingrijpend. Volgens de minister zal de stijging pas echt tot uiting komen in de huurverhoging van 2023.

Vrije sector

Ook voor de vrije sector geldt een beperking op de huurverhoging. Voor de zelfstandige woningen geldt er een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. Dit houdt in dat de toegestane huurverhoging in de vrije sector maximaal 3,3% is.

Generieke huurmaatregel

Vanwege de coronacrisis is de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (IAH) vorig jaar niet gehanteerd. Volgens De Jonge zorgt de regeling ervoor dat woningbouwcorporaties de financiële ruimte krijgen om mensen die het moeilijk hebben om de huur op te brengen te ontlasten.. De minister is dus geen voorstander van de generieke huurmaatregel die nu nog geldt. Hij wil dat corporaties maatwerk gaan bieden, zodat de mensen die het echt nodig hebben gebruik kunnen maken van een tijdelijke huurkorting. De Jonge geeft verder nog aan dat mensen met een lager inkomen een beroep kunnen blijven doen op de huurtoeslag. Deze stijgt mee met de huurverhoging.

Verhuurderheffing

Volgens Minister De Jonge is er dit jaar geen ruimte voor de verhuurderheffing die eerder door het kabinet gegeven werd aan sociale verhuurders. Ook heeft het kabinet eerder al besloten dat de verhuurderheffing afgeschaft wordt in 2023. De Jonge wil daarom voorkomen dat het besluit geconfronteerd wordt met een gat in de begroting. Hij laat ook weten dat hij niet wil dat de woningcorporaties er zelf voor opdraaien, het kabinet wil namelijk dat de sociale verhuurders veel meer goedkope, nieuwe huurwoningen gaan bouwen en ook bestaande woningen energiezuiniger maken.

Gerelateerd nieuws

Lees ook