In oktober verandert het puntensysteem: wat betekent dat voor jou?

bron: Vastgoedjournaal.nl

Per 1 oktober wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) aangepast. Het WWS, ook wel puntensysteem genoemd, wordt gebruikt om de maximale huurprijs van huurwoningen te bepalen. Huurwoningen zet op een rijtje wat er verandert – en wat dit voor jou kan betekenen.

Vergroting middensegment

De grootste verandering die het nieuwe puntensysteem met zich meebrengt, is de vergroting van het middeldure huursegment (huurwoningen met een prijs tussen de 700 en 1000 euro per maand). Dit segment moet volgens minister Blok worden uitgebreid omdat er een flink tekort aan middeldure huurwoningen heerst. Volgens de minister zal de doorstroming worden bevorderd als een groter aandeel van de woningvoorraad in het middensegment verhuurd kan worden.

Lees ook: Middeldure huurwoningen prioriteit voor Tweede Kamer

Liberalisatie van sociale huurwoningen

Het middeldure huursegment zal vergroot worden door bepaalde woningen meer punten te geven. Zo komt het puntenaantal van sommige sociale huurwoningen boven de liberalisatiegrens (vanaf 146 punten) en belanden deze in de middeldure vrije huursector. Indien je een sociale huurwoning huurt, kan het hierdoor gebeuren dat deze in de vrije sector komt te vallen. Naast het feit dat de huur hiermee boven de liberalisatiegrens van 711,68 euro komt te vallen, betekent dit dat je niet meer in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag.

Utrecht en Amsterdam

In de regio’s Utrecht en Amsterdam is het tekort aan middeldure woningen het grootst. Daar worden aanvullende maatregelen genomen om het middensegment te vergroten: alle nieuwbouwwoningen van maximaal 40 vierkante meter die tussen 2017 en 2021 worden opgeleverd, krijgen extra punten.

Gerenoveerde woningen

Gerenoveerde woningen moeten na oplevering meer punten krijgen volgens minister Blok. De oude WOZ-waarde komt immers niet meer overeen met de verbeterde kwaliteit van de woning. Bij het toekennen van extra punten na renovatie wordt onderscheid gemaakt tussen ‘hoogniveaurenovatie’ en overige renovaties. Onder hoogniveaurenovatie wordt een renovatie verstaan waarbij de energiezuinigheid van de woning naar het niveau van een nieuwbouwwoning is gebracht. Is (of wordt) jouw huurwoning gerenoveerd? Dan kan dit dus betekenen dat deze een hoger puntenaantal krijgt.

Berekening op basis van WOZ

Sinds oktober 2015 wordt het aantal punten voor een groot deel bepaald door de WOZ-waarde van de huurwoning. Hierdoor bepaalt de WOZ-waarde tegenwoordig voor zo’n 25 procent de maximale huurprijs die voor een woning gevraagd mag worden. Daardoor hebben de locatie en populariteit van de huurwoning een veel grotere invloed op de huurprijs dan voorheen.

De bedragen waarop de punten voor de WOZ-waarde worden berekend, zijn in juli 2016 licht aangepast. Er wordt per 7.995 euro (voorheen 7.900 euro) van de WOZ-waarde een punt toegekend. Daarbij wordt er voor elke 122 euro (voorheen 120 euro) van de WOZ-waarde per vierkante meter een punt toegekend. Het aantal punten voor de WOZ-waarde van je woning kun je dus als volgt berekenen:

  1. Deel eerst de WOZ-waarde door € 7.995 om het aantal punten voor de WOZ-waarde te berekenen.
  2. Deel dan de WOZ-waarde door de woonoppervlakte in vierkante meters en deel dit weer door €122. Je hebt dan het aantal punten voor de WOZ-waarde en oppervlakte.
  3. Tel het aantal punten van stap 1 en stap 2 bij elkaar op. Je hebt nu het totale aantal punten voor de WOZ-waarde berekend.

Bijvoorbeeld: Stel, de WOZ-waarde van je huurwoning is 150.000 euro en de oppervlakte is 75 vierkante meter.
Het aantal punten voor de WOZ-waarde is dan 150.000 / 7.995 = 19.
Het aantal punten voor de WOZ-waarden en oppervlakte is dan 150.000 / 75 / 122 = 16.
Het totale aantal punten voor de WOZ-waarde is dan 35 (19 + 16).

Gerelateerd nieuws

Lees ook