Laagste huurstijging sociale woningen in vier jaar tijd

bron: Rijksoverheid

In 2016 steeg de huur van sociale huurwoningen met 1,3%, waarmee dit de laagste huurstijging sinds 2012 is. Dit blijkt uit de brief die minister Blok afgelopen maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Ook meldt hij dat huurwoningen van corporaties steeds meer bewoond worden door de beoogde doelgroep, wat betekent dat het aantal ‘goedkope’ scheefwoners de afgelopen jaren is afgenomen.

Gematigde huurstijging

De gemiddelde huurstijging voor woningen van corporaties ligt op de 1%, waar die bij overige verhuurders op 2% ligt. Dit ietwat lagere percentage bij de corporaties heeft te maken met een beperkt toegestane huurstijging en de nieuwe regelgeving rond passend toewijzen. Met deze nieuwe regelgeving wordt voorkomen dat mensen met lage inkomens in een voor hen te dure woning terecht komen. Voor huurwoningen in de vrije sector ligt de gemiddelde huurstijging rond de 1,6%.

Scheefwonen

Sociale huurwoningen van corporaties worden steeds meer bewoond door de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een uitkering, AOW, of pensioen. Daarnaast zijn het voornamelijk eenpersoonshuishoudens die een sociale huurwoning bewonen. Dit betekent dat het aantal mensen dat in een sociale huurwoning woont terwijl zij hier een te hoog inkomen voor hebben is afgenomen. Deze groep wordt ook wel goedkope scheefwoners genoemd. In regio’s waar het huuraanbod schaars is zijn echter naar verhouding wel nog steeds meer goedkope scheefwoners dan in andere regio’s. Dit kan verklaard worden doordat mensen niet kunnen doorstromen naar een huis dat past bij hun inkomen, omdat er simpelweg niet genoeg aanbod is. Hoewel er dus minder mensen in een voor hen ‘te goedkoop’ huis wonen, is het aandeel dure scheefwoners juist toegenomen. Dit zijn mensen die in de vrije sector huren, maar op basis van hun inkomen maandelijks te veel kwijt zijn aan huur. De verwachting van de minister is dat dit wel weer zal dalen dankzij de gematigde huurstijging en het passend toewijzen.

Regionale verschillen

Hoewel de prijzen van koopwoningen per regio erg kunnen verschillen, valt op dat de verschillen in huurprijzen per regio (met uitzondering van bepaalde steden) niet zo groot zijn. In een regio waar het huuraanbod schaarser is krijg je echter wel minder huis voor je geld: voor dezelfde huurprijs heb je in zo’n regio vaker een flat of etagewoning dan in een regio waar huurders meer keuze hebben.

Staat van de Woningmarkt 2016

De brief van de minister is gebaseerd op het rapport ‘Staat van de Woningmarkt 2016’, dat ook afgelopen maandag uitkwam. Wat verder naar voren komt op het gebied van huurwoningen, is dat de particuliere huurmarkt heel divers is en dat het aandeel van de vrije sector in huurwoningen toeneemt.

Gerelateerd nieuws

Lees ook