Minister Blok onder vuur

bron: NRC.nl, AT5.nl

Zijn rammelende wetsvoorstel voor de huurwoningmarkt en zijn omstreden wetswijziging kwamen Minister Stef Blok (Wonen) deze week duur te staan. Een ingrijpende uitspraak van de Raad van State over de verstrekking van inkomensgegevens maakte het de minister niet veel makkelijker. Huurwoningen zet alle ontwikkelingen en de huidige stand van zaken rondom het huurwoningnieuws van deze week voor je op een rijtje.

Zware kritiek

In plaats van een debat over scheefwonen op de sociale woningmarkt, werd er afgelopen week vooral in de Kamer gediscussieerd over de reparatie van het daarvoor ingediende wetsvoorstel van minister Blok. Ook zijn wetswijziging om asielzoekers niet langer voorrang te geven op de huurwoningmarkt kwam hem op zware kritiek te staan.

Om de chaos compleet te maken, oordeelde de Raad van State ook nog eens dat de Belastingdienst jarenlang onterecht inkomensgegevens heeft vrijgegeven aan woningcorporaties.

Wetsvoorstel flink aangepast

Er is twee dagen gedebatteerd over het wetsvoorstel van minister Blok, wat eerder al de nodige Kamervragen opleverde.

Zo wilde Blok scheefwonende AOW’ers vrijstellen van een eveneens in het wetsvoorstel opgenomen maximale huurverhoging (inflatie plus vier procent). Volgens de PvdA moeten niet AOW’ers, maar juist grote gezinnen met een modaal inkomen vrijgesteld worden van deze maximale huurverhoging. Aan het slot van het debat is er een meerderheid ontstaan voor een motie om zowel de AOW’ers als deze grote gezinnen met een modaal inkomen te ontzien.

Ook het voorstel om tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken moest behoorlijk worden bijgeschaafd. Vooral de PvdA was hier fel op tegen: de sociaaldemocraten willen juist focussen op duurzame huisvesting. Als antwoord op de kritiek heeft minister Blok besloten dat tijdelijke huurcontracten alleen mogen worden aangeboden aan speciale doelgroepen zoals studenten. Ook zal een dergelijk contract bij verlenging automatisch – én verplicht zonder huurverhoging – worden omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Ondertussen lijkt een oplossing voor het scheefwonersprobleem alleen maar verder weg. SP-Kamerlid Bashir verwacht dat het wetsvoorstel van Blok weinig hulp zal bieden tegen scheefwonen: “Slechts drie procent van de mensen die volgens de minister scheefwonen, is ook echt verhuisd.” Blok zelf houdt het op tien procent over drie jaar, wat hij zelf ‘heel hoopgevend’ noemde.

Tijd dringt voor corporaties

Het oordeel van de Raad van State dat de Belastingdienst niet langer inkomensgegevens mag verstrekken, maakt het oplossen van de scheefwoonproblematiek nog lastiger. Minister Blok beraadt zich nu met staatssecretaris Wiebes (Financiën) op de gevolgen van deze uitspraak.

In een nieuw wetsvoorstel voor de huurwoningmarkt heeft Blok een wettelijke verplichting voor de verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst opgenomen. Het is echter de vraag of dit nieuwe wetsvoorstel op tijd door de Eerste en Tweede Kamer komt: corporaties voeren in juli hun jaarlijkse huurverhogingen door en moeten daarom de huurverhogingsaanzeggingen al vóór mei versturen. Zonder inkomensgegevens kunnen zij geen nieuwe inkomensafhankelijke huurverhoging opstellen.

Nieuwe wetgeving asielzoekers verandert niets

Naast het rammelende wetsvoorstel voor de huurwoningmarkt kwam ook de wetswijziging om statushouders niet langer voorrang op een sociale huurwoning te geven Blok op zware kritiek te staan. Zowel gemeenten als woningmarktexperts geven aan dat deze wetswijziging de situatie weinig zal veranderen en de verantwoordelijkheid slechts op gemeenten afwendt. Er werd zelfs van ‘kwalijke symboolwetgeving’ gesproken.

De gemeente Amsterdam liet al weten dat zij de vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang zal blijven geven bij het toewijzen van een huurwoning in Amsterdam. Volgens gemeenteraadslid Nuijens moet er ‘praktisch, duidelijk en barmhartig’ worden omgegaan met asielzoekers die uit vreselijke omstandigheden komen, niets hebben en niemand kennen.

Al met al was het een bewogen week voor de huurmarkt. Wat betreft het tegengaan van scheefwonen is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gesproken. Huurwoningen houdt je op de hoogte!

Gerelateerd nieuws

Lees ook