Nieuwe verduurzamingsplannen voor 2030

bron: NOS.nl, Rjiksoverheid.nl

Vanaf 2030 mogen woningcorporaties en particuliere verhuurders geen woningen meer verhuren met een ‘slecht’ energielabel. Hieronder vallen de energielabels: E, F en G. Het gaat om 580.000 huurwoningen met een gebrekkig energielabel. De nieuwe regel is opgenomen in de nieuwe verduurzamingsplannen van minister Hugo de Jonge die op 1 juni zijn gepresenteerd.

Eerder is de afspraak al gemaakt met woningcorporaties dat zij vanaf 2028 de woningen met een slecht energielabel zouden uitfaseren. Met de nieuwe regel wordt dit ook wettelijk verplicht, niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere verhuurders. Woningen met een monumentenstatus zijn een uitzondering op de nieuwe regel.

Nationaal isolatieplan

Met de nieuwe plannen wil De Jonge de verduurzaming versnellen. “De ambitie is om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken”, aldus De Jonge. Met de nieuwe maatregelen worden zowel de hoge energierekeningen als de afhankelijkheid van aardgas aangepakt. Financiële drempels zouden weggenomen worden. Het is echter nog niet duidelijk hoe de verduurzaming betaald zal worden. De geplande afschaffing van de verhuurderheffing zou volgens De Jonge voor ruimte zorgen bij de verhuurders om te investeren in isolatie van hun woningbestand. Voor de kleinere verhuurders is er een subsidiepot geopend. In de subsidiepot is tot 2025 ongeveer 120 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het doel van het nationaal isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030. Een ander doel van het programma is om 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren voor 2030 en er komt een bijmengverplichting voor groen gas.

Woonbond niet enthousiast

Woordvoerder van de Woonbond, Marcel trip, geeft aan dat deze maatregel de verhuurders zeker kan motiveren tot het ondernemen van stappen. Toch is de Woonbond het niet helemaal eens met de timing van de ingang van de nieuwe regel. Liever zou zij maatregelen zien die direct een verschil maken. “2030 is nog ver weg. Mensen zitten nu met een hoge energierekening”, aldus Trip, die zelf van mening is dat een huurbevriezing voor huizen met een slecht energielabel of het afkeuren van woningen met enkel glas effectiever zou zijn.

Duurzaam wonen voor iedereen

Om duurzaam wonen mogelijk te maken voor iedereen geldt er vanaf 1 oktober 2022 een nieuwe regel. Met deze regel komen mensen met een onder modaal inkomen en zonder spaargeld in aanmerking voor een lening tegen een 0%-rentetarief. Het Nationaal Warmtefonds, via waar deze lening zal lopen, draagt het risico over de lening. Het is dus een achtergestelde lening, dat houdt in dat wanneer de woning onder water komt te staan, deze direct moet worden verkocht zodat de hypotheek afgelost kan worden.

Gerelateerd nieuws

Lees ook