Nieuwe wetgeving maakt opkoopbescherming mogelijk

bron: NOS

Per 1 januari 2022 komt er een nieuwe wet waarbij gemeenten wijken kunnen aanwijzen waar beleggers en investeerders geen huizen meer kunnen opkopen. Deze wet is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat starters meer kansen krijgen op de koopwoningmarkt. In de grote steden worden woningen nu vaak gekocht door beleggers. Gemeenten willen hier met de zogenoemde opkoopbescherming verandering in brengen.

Wat houdt de wet precies in?

De wet moet ervoor zorgen dat beleggers en investeerders geen woningen meer kunnen opkopen om deze vervolgens te verhuren. De nieuwe wet maakt het voor gemeenten mogelijk om bepaalde wijken of buurten onder de opkoopbescherming te laten vallen. Als woningen in die wijk of buurt van eigenaar wisselen, mag de nieuwe eigenaar de woning de eerste vier jaar niet verhuren. Beleggers worden daardoor geweerd en de woningen zullen alleen nog aantrekkelijk zijn voor mensen die er zelf gaan wonen. Particuliere verhuurders die al een huis verhuurden voordat de wet kwam, mogen de woning houden en deze ook blijven verhuren. De woning moet dan wel voor minimaal zes maanden worden verhuurd.

Reacties van gemeenten

Uit rondvraag van NOS is gebleken hoe Rotterdam en andere steden over deze wetswijziging denken en hoe ze dit gaan aanpakken. Rotterdam geeft aan blij te zijn met de komst van dit zogenoemde opkoopbescherming. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er in de binnenstad en de wijken daaromheen veel starters die buitenspel worden gezet. “In sommige wijken, zoals Carnisse, zie je dat in sommige maanden bijna alle woningen worden opgekocht door beleggers”, aldus Gemeente Rotterdam.

Ook in Groningen is de gemeente positief ten opzichte van de nieuwe wet. "Wij staan zeer positief tegenover instrumenten om het opkopen van woningen door beleggers tegen te gaan. De effectiviteit van de voorgestelde regeling zal in de praktijk nog wel moeten blijken.” Groningen twijfelt nog of ze de wijziging door heel de stad willen invoeren of dat ze het bij bepaalde wijken laten.

Naast alle positieve reacties roept de nieuwe wet ook vraagtekens op. Is dit wel de oplossing en zal het wel leiden tot een effectief beleid? Sommige steden laten weten dat ze er niet zeker van zijn of de opkoopbescherming het probleem zal oplossen. Carla Dik-Faber is de initiatiefnemer van de de wetswijziging. Er is een groot tekort aan woningen en er moet flink worden bijgebouwd. Maar die woningen staan er nog niet. Volgens Dik-Faber kunnen we daarom nú al maatregelen nemen om kopers een eerlijkere kans te geven.

Gerelateerd nieuws

Lees ook