Puntenstelsel zal middenhuurders in vrije sector voortaan beschermen tegen hoge huurprijzen.

bron: RTL Nieuws, Het Parool, EenVandaag

Minister De Jonge wil wonen betaalbaarder maken voor mensen met een middeninkomen. Het kabinet gaat een deel van de huren in de vrije sector in toom houden door ook daar het woningwaarderingsstelsel, ook wel het puntenstelsel genoemd, in te voeren. Tot nu toe werd het puntenstelsel enkel toegepast in de sociale huursector.

Het puntenstelsel werkt als volgt: De ‘kwaliteit van de woning’ wordt bepaald door de oppervlakte, de voorzieningen, het energielabel en de WOZ-waarde van de woning. Hoe hoger de kwaliteit van de woning, hoe meer punten de woning krijgt. Het totaal aantal punten is bepalend voor de maximaal toegestane huurprijs van de woning. Wat het maximale is bij ieder puntenaantal wordt eens per jaar op 1 juli door het ministerie van BZK bepaald.

De nieuwe regel zal niet voor alle huren uit de vrije sector gevolgen hebben, alleen voor de zogeheten middenhuur. Hieronder vallen woningen waarvoor tussen de 1000 en 1250 euro per maand zou moeten worden betaald. De uitbreiding van de huurbescherming zal op 1 januari 2024 in moeten gaan. Het is nog niet duidelijk of de regel ook zal gelden voor de lopende contracten.

Kritiek

De Woonbond is het niet helemaal eens met het plan, omdat het puntenstelsel niet voor iedereen zal gaan gelden. Volgens de Woonbond zijn er straks namelijk nog veel mensen die wel graag een woning zouden willen in het middenhuursegment, maar die niet kunnen vinden omdat de verhuurder de prijs niet afhankelijk hoeft te laten zijn van de kwaliteit van het huis. Bovendien zal de bescherming waarschijnlijk gaan gelden voor mensen die een nieuw huurcontract afsluiten.

Tekort aan huurwoningen

Er is al langer een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment in Nederland. Hier vallen woningen onder met een maandelijkse huurprijs van rond de 1000 euro. Vooral voor veel starters is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen, omdat er in de sociale huursector al nauwelijks woningen te krijgen zijn en ze vaak niet voldoende geld hebben voor een koopwoning. De komende jaren wil De Jonge dat er veel middenhuurwoningen bij worden gebouwd.

Het kabinet wil ook het recht op huurtoeslag veranderen. Momenteel hebben alleen huurders met een woning die valt onder de huurgrens voor sociale huurwoningen recht op de huurtoeslag. Straks zal het ook voor mensen met lage inkomens die in duurdere huizen wonen mogelijk worden om huurtoeslag aan te vragen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook