Sociale huurwoningen niet langer direct naar statushouders

bron: Rijksoverheid

Statushouders die wachten op een huurwoning, krijgen vanaf het nieuwe jaar niet meer automatisch voorrang. De Eerste Kamer stemde met een ruime meerderheid voor het voorstel van minister Blok om de regeling te schrappen. Het Kabinet wil hiermee voorkomen dat reguliere huurders nog moeilijker een huurhuis kunnen vinden.

Gemeentes krijgen de keuze

Gemeentes hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat een aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning krijgen. Hoeveel dat er zijn, verschilt per gemeente en wordt door het Rijk bepaald. Daarnaast waren gemeentes door de voorrangsregeling verplicht om statushouders voorrang te geven op de wachtlijsten.

Als de voorrangspositie van asielzoekers met een verblijfsvergunning bij de toewijzing van sociale huurwoningen wordt geschrapt, zijn gemeentes niet langer verplicht om een asielzoeker direct een woning aan te bieden. Gemeentes mogen de urgentie nog wel op eigen gelegenheid verlenen.

Taakstelling vervalt niet

Het plan om statushouders geen urgentie meer te geven, stuitte begin dit jaar op veel kritiek van gemeentes en woningcorporaties. Volgens vereniging van woningcorporaties Aedes hebben statushouders zonder de regeling geen kans meer op een sociale huurwoning. Veel gemeentes gaven aan om de voorrangsregeling handhaven, voornamelijk omdat de wettelijke taakstelling niet vervalt.

Gerelateerd nieuws

Lees ook