Tweede kamer wil investeringsmogelijkheden woningcorporaties beter benutten

bron: Aedes

De investeringsmogelijkheden van woningcorporaties moet beter worden benut, vindt de Tweede Kamer. Dat kwam naar voren tijdens het debat over het rapport ‘Staat van de woningmarkt’ op 8 december. De woningcorporaties zelf lieten al eerder weten dat zij meer willen investeren. Hiervoor pleiten de corporaties wel dat de verhuurderheffing, die ze gezamenlijk jaarlijks zo’n 1,7 miljard kost, wordt opgeheven.

Verhuurderheffing

“Door afschaffing van de verhuurderheffing kunnen corporaties investeren in de toekomst door meer betaalbare nieuwbouw en meer verduurzamingsmaatregelen en tegelijkertijd de huren matigen”, schrijven de corporaties in een reactie op het rapport. Door afschaffing zou een gezamenlijke investeringsruimte van 60 miljard euro ontstaan.

Nederlanders hebben kleinere investeringsruimte

De vraag naar sociale huurwoningen neemt de komende jaren toe, denken de corporaties. De financiële ruimte van veel Nederlanders wordt kleiner, waardoor het lastiger wordt om de huur en energierekening te betalen. “Wij zien op basis van de landelijke cijfers dat een steeds grotere groep mensen in Nederland is aangewezen op de sociale huursector. Door inkomensdaling, maar ook door de toename van kwetsbare doelgroepen als vergunninghouders en mensen met een zorgvraag die zelfstandig blijven wonen.”

Staat van de woningmarkt

In het rapport ‘Staat van de woningmarkt’ staan onder meer cijfers over de huursector, de woningvoorraad en de woonlasten van huurders en kopers. Hierin zei minister Blok dat er juist meer vraag is naar middeldure huurwoningen en dat het aantal sociale huurwoningen kan dalen om plaats te maken voor duurdere woningen.

Kritiek woningcorporaties

Dat laatste is een slecht plan, vinden de corporaties. Als de sociale huurwoningen worden verkocht, zorgt dat ervoor dat mensen die nu financieel zijn aangewezen op sociale huur niet meer kunnen wonen in grote gemeentes als Amsterdam en Utrecht. Gezinnen zouden alleen nog in de duurdere, vrije sector terecht kunnen. Wel zijn ze het eens met Blok over het tekort aan middeldure huurwoningen. Door het aantal betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens te verhogen, wordt de doorstroom vanuit de sociale huur verbeterd.

Gerelateerd nieuws

Lees ook