Verplicht verhuizen bij groei inkomen

Scheefwonen, het probleem zit velen dwars. Mensen met een riant inkomen, die wonen in een goedkoop huurhuis en daardoor een woning bezet houden die hard nodig is voor anderen. Nu zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen lang, omdat huurders er blijven zitten als ze dat inkomenstechnisch niet meer nodig hebben.

D66 komt met een voorstel om daar iets aan te doen: verplichte doorstroming. Met nieuwe huurders zouden woningbouwverenigingen een 'doorstroomcontract' moeten afsluiten: ze leggen vast dat ze gaan verhuizen zodra ze zoveel verdienen dat ze een duurder huis kunnen betalen.

Wat is 'zoveel verdienen dat je een duurder huis kunt betalen'? Tja, dan kom je weer bij die sociale huurgrens van op dit moment 33.614 euro. Waarvan velen het er eigenlijk wel over eens zijn dat het daarmee best lastig is om een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning te bekostigen. Logisch is het wel, om die grens te hanteren. Dat is immers ook de grens waarbij iemand geen sociale huurwoning meer aangeboden krijgt.

Er zit natuurlijk wel iets in. Door alleen de maatregel bij verhuizers toe te passen, stimuleer je juist dat mensen in hun huidige goedkope sociale huurwoning blijven zitten. Als je contractueel vastlegt dat ze bij het overschrijden van de inkomensgrens moeten verhuizen, zal de doorstroming beter op gang komen. Al is het wel vragen om situaties waarin mensen hun inkomen kunstmatig laag gaan houden om te voorkomen dat ze over die grens heen gaan.

In het voorstel is ook voorzien in situaties waarin er geen particuliere huurwoningen of koophuizen beschikbaar zijn. Dan mogen de huurders wel in het sociale huurhuis blijven wonen, maar gaan ze meer huur betalen. Hoe dat dan weer te verdedigen is met het puntensysteem enzo? Zou dan eerder een losse 'scheefwoonbijdrage' moeten zijn, waarmee een fonds gevormd wordt voor de minder kapitaalkrachtigen. Ideaal is het natuurlijk allemaal niet, maar verzin maar eens iets anders tegen dat scheefwonen...

Gerelateerd nieuws

Lees ook