Waterschapsbelasting: wat is het precies en hoeveel betaal je als huurder in 2018?

bron: CBS, Waterschappen.nl

De waterschapsbelasting, ook wel waterschapsheffingen genoemd, gaat in 2018 gemiddeld 2,5 procent omhoog. Dit is meer dan voorgaande jaren. Dit meldt het CBS deze week. Maar niet iedereen betaalt hetzelfde: het bedrag hangt af van je woonsituatie en in welk waterschap je woont. Wat zijn de waterschapsheffingen precies en hoeveel betaal je als huurder?

Wat is waterschapsbelasting?

Waterschappen zijn net zoiets als provincies, maar dan voor waterbeheer. Nederland is verdeeld in 21 waterschappen. Deze waterschappen hebben twee hoofdtaken: het waterpeil beheren, bijvoorbeeld door middel van dijken en sluizen, en het afvalwater zuiveren. Kortom, de waterschappen zorgen ervoor dat het land niet overstroomt en dat we schoon water hebben. Hiervoor betaalt iedereen de waterschapsheffingen, bestaande uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. In 2018 moet die eerste in totaal 1,5 miljard euro opbrengen en de tweede 1,3 miljard euro.

Huurders betalen minder

Iedere inwoner betaalt sowieso een vast bedrag voor het waterbeheer (de ingezetenenheffing), maar woningeigenaren krijgen daar bovenop nog een aanslag over de WOZ-waarde van hun woning. Verder maakt het nog uit of je alleen woont of als gezin. Een eenpersoonshuishouden betaalt voor één ‘vervuilingseenheid’, een huishouden van twee of meer mensen betaalt voor drie ‘vervuilingseenheden’. En als laatste bepaalt in welk waterschap je woont ook de hoogte van je waterschapsbelasting. Aan de kust moet er namelijk meer gedaan worden aan waterbeheer dan bijvoorbeeld in het binnenland dat boven zeeniveau ligt of waar geen rivieren lopen.

Als je in je eentje huurt, betaal je in 2018 gemiddeld €144 en als gezin met een huurhuis gemiddeld €257. Het meest betaal je als huurder in het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland, het minst in waterschap De Dommel. Op de website van de waterschappen kun je aan de hand van je postcode opzoeken in welk waterschap je woont.

Gerelateerd nieuws

Lees ook