WOZ-waarde gaat minder meetellen bij de huurbepaling

bron: Rijksoverheid

De Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen gaat veranderen. Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs.

Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs een onbedoeld effect. Daar stijgen de huurprijzen zo sterk dat ze onbetaalbaar worden voor veel mensen. Woningen in die gebieden zijn voor grote groepen niet toegankelijk. Daarom wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de huurprijsvaststelling.

In de praktijk is de maatregel vooral van invloed bij de huurprijsbepaling van woningen met 142 punten of meer op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze woningen lopen kans om te verdwijnen naar de vrije sector óf zijn op basis van vooral de WOZ-waarde nu als vrije sector woning verhuurd. Nieuwe huurders van deze woningen gaan een lagere huurprijs betalen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Sociale huurwoning sector

De rijksoverheid geeft aan dat met invoering van de maatregel er ongeveer 23.000 woningen beschikbaar blijven voor de sociale woningvoorraad en er rond de 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector komen. Voor huurders die al een woning huren in de sociale sector kan de huur door de invoering van de maatregel lager uitvallen. Dit geldt alleen voor huurders die een woning huren die bij nieuw verhuur in de vrije sector terecht zou komen. Voor huurders die al een woning huren in de vrije sector heeft de regeling geen effect op de huurprijs. Voor nieuwe huurders in de vrije sector kan de maatregel wel effect hebben.

Volgens Hugo de Jonge zorgt deze maatregel ervoor dat sociale huurwoningen ook echt sociale huurwoningen blijven. “ Mensen met gezinnen en een laag inkomen maken op deze manier meer kans op een betaalbaar huis”

Gerelateerd nieuws

Lees ook