Huurbescherming

In Nederland heeft een huurder, op enkele uitzonderingen na, recht op huurbescherming. Hierdoor zijn huurders goed beschermd. Maar wat houdt huurbescherming nu precies in en wie heeft er recht op?

Heb jij recht op huurbescherming?

Huurbescherming is bedoeld om huurders te beschermen tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder van de woning. De huurbescherming geldt voor huurders van zelfstandige en onzelfstandige woningen. Onder onzelfstandig worden onder meer studentenkamers verstaan. Studenten hebben bij het huren van een kamer dus ook recht op huurbescherming. Ook huurders van een huis, appartement of kamer met een geliberaliseerd huurcontract hebben recht op huurbescherming. Bovendien geldt de bescherming voor medehuurders, onderhuurders en medebewoners. Er zijn aangepaste regels voor huur via een hospita en voor tijdelijke verhuur. Bij deze typen van verhuur kan de verhuurder doorgaans makkelijker de huur opzeggen. Huur je een woonboot, winkelwoning, dienstwoning, recreatiewoning of kamer in een verzorgingstehuis, dan heb je geen recht op de huurbescherming.

Huurcontract

Heb je geen schriftelijk huurcontract, maar wel mondelinge afspraken gemaakt, dan heb je ook recht op huurbescherming. Natuurlijk is hier de valkuil hoe te bewijzen welke afspraken zijn gemaakt. De huurbescherming zorgt ervoor dat een verhuurder de huur alleen maar schriftelijk kan opzeggen met een wettelijk geldige reden. Is de reden niet geldig maar gaat de huurder wel akkoord met de opzegging, dan is het huurcontract ook beëindigd.

 

Veelgestelde vragen over huurbescherming:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over huurbescherming en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Tags bij dit begrip: huurbescherming, huurcontract, huurder, verhuurder

Gerelateerde nieuwsberichten

Alle begrippen

Reacties (7)

Zelf een reactie plaatsen? Klik hier
Door: koning | Geplaatst op 15 July 2014 om 14:37
hallo, ik woon in een appartement die ik al meer dan 2 jaar huur. nu is de eigenaar failliet gegaan en gaat de bank het huis veilen. nu zeggen ze dat ik eruit moet anders stappen ze naar de rechter. kunnen ze mij er zo maar uitzetten?
Door: hc van oorspronk | Geplaatst op 26 July 2014 om 05:22
Op grond van welke criteria zou huurbescherming niet van toepassing zijn? Bv. Als partijen een opzegtermijn bij verkoop overeenkomen of wanneer de eigenaar het opeist voor eigen bewoning?
Vr.gr. Hc van Oorspronk
Door: els van de weghe | Geplaatst op 09 October 2014 om 14:09
ik huur al vier jaar een huisje in Benneveld via een makelaar met een legaal huurcontract.
gebleken is, dat mijn verhuurders geen vergunning hadden voor permanente bewoning....de makelaar heeft deze vergunning niet gecheckt.
de gemeente Coevorden eist nu, dat ik uit mijn huis ga, zonder dat ik hier schuld aan heb. Zij gaan het bestemmingsplan handhaven.
kan een gemeente zomaar een huurcontract opzij schuiven?
blijft mijn huurbescherming van kracht??
de gemeente geeft mij een mediator om te helpen bij de schadevergoeding, die ik van mijn verhuurders zou kunnen krijgen, omdat zij verantwoordelijk zijn.
kan ik nu de wettelijke norm van €5799,== hanteren, omdat het hier gaat om het verwezenlijken van het bestemmingsplan?
Door: John Kruithof | Geplaatst op 19 November 2014 om 21:12
Hallo,

Ik woon al 3 jaar, tijdelijk bij mijn ouders om hoofdzakelijk voor hen te zorgen. Mijn vader is 4 juni j.l. overleden aan longvlieskanker. Mijn moeder leeft nig en heeft een goedaardige tumor om haar hypofyse heen waardoor ze duizelig is. Nu gaat zij per 7 januari 2015 verhuizing naar een gelijkvloers appartement wat heel fijn voor haar is.

Ik wou wel in de ouderlijke woning blijven wonen maar dat mag volgens Lefier in Emmen niet. Dat vinden wij vreemd. Daarom willen wij graag weten of hier ook huurbescherming voor bestaat?

Alle juridische hulp is van hart e welkom.

Alvast bedankt!
John Kruithof
Door: Erik huke | Geplaatst op 11 December 2014 om 15:47
Ik woon al 16 jaar op hetzelfde adres.onze flat wordt binnen 2 jaar afgebroken.we zijn nu nog met zijn tweeën .ik heb nu een 5 kamerflat .ze willen me nu in een 3 kamerflat gooien.mag dat.ik heb 2 dochters waarvan er 1 regelmatig een week bij ons blijft slapen.ook heb ik zoveel spullen dat ik dat nooit in een klein huis kwijt kan
Door: Leo Hazenoot | Geplaatst op 13 March 2015 om 12:46
Mijn dochter en gewezen schoonzoon, te weten Mevrouw N.J. Hazenoot en de heer E.. Star bezitten samen een eigenwoning welke als eigenaar zijn geregistreerd,
Beide zijn in middels officieel gescheiden mevrouw Hazenoot woont nog in de eigen woning met twee kinderen van 13 en 10 jaar.
Ex-man de heer Star woont in een andere huur woning.
Naast hun gezamenlijk eigendom (woning) staat op zichzelf staand tweede kleine woning of wel een zogenaamd zomerhuis welke beide onder één kadestraal nummer zijn geregistreerd.
Deze kleine woning hebben met beide(zijnde verhuurder) goedkeuring deze woning sinds september 2014 verhuurd aan een jong echtpaar voor onbepaalde tijd. Hiervoor is een huurovereenkomst tot stand gekomen waarbij beide partijen dus huurder en verhuurder deze hebben ondertekend. en wel door 4 personen.
In deze huurovereenkomst staat afzonder lijk met naam en toenaam vermeld wie onder verhuurder wordt verstaan en wie als huurders worden bedoeld , m.a.w. 4 afzonderlijk genoemde namen met aangegeven geboorte datums.
Nu doet zich voor dat één persoon van de verhuurder te weten de heer Star deze kleine woning voor eigen gebruik wil intrekken. M.a.w. de heer Star is voornemens om de huurders van deze kleine woning (zomerhuis) aan te schrijven dat de huurovereenkomst ontbonden wordt met een opzeg termijn van twee maanden welk termijn ook in de huurovereenkomst staat vermeld. De andere persoon van verhuurder mevr. Hazenoot wil niet dat de huurovereenkomst ontbonden wordt mevr. Hazenoot wil graag de bestaande huurders van de kleine woning behouden, mede gezien dat haar ex-man in deze kleine woning wil gaan wonen. Deze kleine woning is gelegen op 10 meter van haar huidige door haar bewoonde woning.
Nu is de vraag;
A kan één persoon zijnde verhuurder de bestaande huurovereenkomst eenzijdig ontbinden.
B. Kunnen de huurders die in de kleien woning (zomerhuis) wonen aanspraak maken op de wet huurbescherming dusdanig dat de huurders niet hun kleine woning behoeven te verlaten.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

Met vriendelijke groet,
Leo Hazenoot

Nb. Bij de gemeente staan de twee woningen (grote woning en kleine woning / zomerhuis) afzonderlijk geregistreerd voor de OZB waarde en andere belastingen zoals afval stof heffing en waterschap belasting.
De huurder staan in het GBA ingeschreven
Door: Dorien | Geplaatst op 25 May 2015 om 18:49
Van jurofoon.nl:

Een verhuurder kan eenzijdig de huur opzeggen, maar als de huurder niet instemt met de opzegging, dan blijft de huurovereenkomst in stand. Slechts met toestemming van de rechter kan de verhuurder dan rechtsgeldig de huurovereekomst doen eindigen. De rechter kan deze toestemming geven indien er van een van de wettelijke opzeggingsgronden sprake is.

Opzeggingsgronden

De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen indien er sprake is van een van de wettelijke opzeggingsgronden:

de huurder gedraagt zich niet als een goed huurder
in de huurovereenkomst is een diplomatenclausule opgenomen
de verhuurder heeft de woning nodig wegens dringend eigen gebruik
de huurder weigert een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst
de verhuurder moet een bestemmingsplan verwezenlijken
bij hospitaverhuur mag de verhuurder de eerste 9 maanden zonder opgave van reden opzeggen


Van https://www.jurofoon.nl/huren/huurbescherming.asp

Reageer op de omschrijving van dit begrip

Uw reactie wordt onder bovengenoemd artikel geplaatst. Alle inzendingen dienen correct, bondig, professioneel en beschaafd te zijn. Niet ter zake doende, commerciële of kwetsende bijdragen worden verwijderd. E-mail adressen worden veilig opgeslagen, zodat ze niet vindbaar zijn voor spam-robots. IP-nummers worden gelogd, maar niet gepubliceerd.

Uw reactie
(wordt niet getoond)