Een woning tijdelijk huren kan een ideale oplossing zijn voor mensen die al van te voren weten dat ze binnen een bepaalde periode weer vertrekken. Denk bijvoorbeeld aan expats of internationale studenten. Tijdelijke huur heeft wel zo haar eigen regels. Houd daar rekening mee wanneer je ervoor kiest om een woning tijdelijk te huren.

Vormen van tijdelijke huur

Er zijn verschillende opties bij tijdelijk huur.

  • Je kunt kiezen voor bruikleen. Deze vorm komt veel voor bij antikraakbedrijven, de contracten worden ook wel antikraakcontracten genoemd. Bij bruikleen is er feitelijk geen sprake van huur maar van lenen tegen een onkostenvergoeding;
  • Een andere mogelijkheid is 'huur naar zijn aard van korte duur'. De wet geeft geen precieze betekenis aan deze term maar deze vorm van tijdelijke huur heeft vooral betrekking op hotelkamers, vakantiehuizen, pensions en wisselwoningen;
  • Een andere mogelijkheid kan huren via de Leegstandwet zijn. Aan de hand van deze wet is het mogelijk om een lege woning die te koop staat tijdelijk te huren. Zo kan de huiseigenaar de huur gebruiken voor het aflossen van de hypotheek terwijl ook leegstand wordt tegengegaan;
  • Tussenhuur zou ook een optie kunnen zijn voor huurders die op zoek zijn naar een tijdelijke huurwoning. Bij tussenhuur verhuurt de verhuurder de woning tijdelijk met het doel er zelf na een periode weer te gaan wonen. De verhuurder is dus tussendoor weg en kan in die periode de woning verhuren aan iemand anders;
  • Ook hospitahuur is een vorm van tijdelijk huren. Deze vorm geldt wanneer de huurder bij de hoofdbewoner inwoont en in de woning een kamer huurt.

Veelgestelde vragen over tijdelijke huur:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over tijdelijke huur en de bijbehorende antwoorden op een rij gezet.

Wat is tijdelijke huur precies?
Tijdelijke huur houdt in dat je woonruimte huurt voor een van te voren afgesproken periode. Hierbij kunnen de regels anders zijn dan bij reguliere huur, bijvoorbeeld als het gaat om huurbescherming. Vaak heb je bij tijdelijke huur geen recht op (volledige) huurbescherming.

Welke vormen van tijdelijke huur zijn er?
Tijdelijke huur is te verdelen in bruikleen, huur naar aard van korte duur, huren via de Leegstandwet, tussenhuur en hospitahuur.

Wat houdt tussenhuur in?
Tussenhuur houdt in dat de verhuurder de woning verhuurt voor een bepaalde periode met als doel om na die periode zelf weer de huurwoning te betrekken.

Wat wordt er verstaan onder de Leegstandwet?
De Leegstandwet is een wet die het makkelijker maakt voor eigenaren van bijvoorbeeld koopwoningen om een woning tegen bepaalde voorwaarden tijdelijk te verhuren.