Discriminatie op de woningmarkt is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Uit onderzoek van verschillende nieuwsmedia blijkt dat bepaalde groepen zowel bewust als onbewust worden gediscrimineerd en daardoor minder kans hebben op een woning. Uiteraard is discriminatie verboden op Huurwoningen.nl. Maar wat verstaan we onder discriminatie, hoe treden we er tegen op en hoe voorkom je als verhuurder dat je je, al dan niet bewust, schuldig maakt aan discriminatie?

De aanpak ‘Goed Verhuurderschap’

Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, wil hard optreden tegen discriminatie op de woningmarkt door middel van de aanpak ‘Goed Verhuurderschap’. Met deze aanpak wordt discriminatie op de woningmarkt tegengegaan door voorlichting, handhaving en onderzoek naar aanvullende wet- en regelgeving. Minister Ollongren schreef een brief naar de Tweede Kamer over de aanpak.

Wat verstaan we onder discriminatie?

Discriminatie is het anders behandelen, uitsluiten of achterstellen van personen op basis van persoonskenmerken. Deze kenmerken zijn ook wel bekend als discriminatiegronden:

  • Godsdienst;
  • Levensovertuiging;
  • Politieke voorkeur;
  • Ras;
  • Geslacht;
  • Nationaliteit;
  • Burgerlijke staat;
  • Hetero- of homoseksuele geaardheid;
  • Handicap of ziekte;
  • Leeftijd.

Wat mag niet?

Op de huurwoningmarkt komt discriminatie veelvuldig voor, zowel bewust als onbewust. Als verhuurder mag je bepaalde groepen niet uitsluiten. Discriminerende elementen in de advertentietekst zijn dus verboden. Onder discriminerende elementen worden zinnen verstaan als ‘alleen voor mannen/vrouwen’, ‘niet voor buitenlanders’ en andere zinnen die groepen uitsluiten op basis van de hierboven genoemde persoonskenmerken. Tijdens het selectieproces mag je potentiële huurders ook niet afwijzen op basis van een van deze persoonskenmerken. 

Wat mag wel?

Er zijn uitzonderingen. Als verhuurder bepaal jij namelijk wie de nieuwe huurder wordt van jouw woning. Hierbij mag je niet discrimineren op basis van persoonskenmerken, maar je mag wel bepaalde regels of eisen stellen. Zo kan er een inkomenseis gelden, waardoor de woning alleen beschikbaar is voor mensen met een bepaald inkomen. Ook mag je als verhuurder huisdieren in de woning verbieden. Hiermee vallen huurders die in het bezit zijn van een huisdier dus af. Hetzelfde geldt voor roken: als verhuurder bepaal je of er wel of niet gerookt mag worden in de woning. 

Bij de verhuur van studentenkamers is het logisch dat je alleen verhuurt aan studenten. Je mag dan ook om een bewijs van inschrijving bij een hogeschool of universiteit vragen. Hierbij sluit je andere groepen dus uit, maar wel met een logische reden. Onder de studenten mag je geen onderscheid maken op basis van nationaliteit of geslacht.  

Wat doet Huurwoningen.nl tegen discriminatie?

Bij Huurwoningen.nl vinden we dat iedereen dezelfde kans moet hebben op een woning. We treden dan ook op tegen discriminatie op ons platform. Als we woningadvertenties zien met daarin discriminerende elementen, zullen we contact opnemen met de verhuurder. Het kan namelijk zijn dat je je als verhuurder niet bewust bent van discriminatie en het niet op die manier bedoeld hebt. Daarom gaan we eerst in gesprek, zo kan de verhuurder de discriminerende elementen uit de advertentie verwijderen. Gebeurt dit niet? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de woningadvertentie te verwijderen.