Over de term diplomatenclausule bestaat nogal wat verwarring. Dat is niet gek, aangezien het woord in verschillende situaties gebruikt kan worden. Het is wel belangrijk om te weten dat er een duidelijk verschil is. We leggen het je graag uit.

Diplomatenclausule op verzoek van huurder

Als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, kan een huurder de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Om wat meer zekerheid te hebben, kan een verhuurder een aanvangstermijn opnemen in de huurovereenkomst. Dit houdt in dat een huurder binnen deze aanvangstermijn (van bijvoorbeeld een jaar) de huur niet mag opzeggen.

Het komt voor dat een huurder, vaak een expat, in zo’n geval een diplomatenclausule wil laten toevoegen aan de huurovereenkomst. Deze clausule is een uitzondering op de aanvangstermijn waarin de huur niet mag worden opgezegd. Stel dat een huurder voor werk wordt overgeplaatst naar een andere stad of een ander land en daardoor moet verhuizen, dan biedt de diplomatenclausule uitkomst. Hiermee mag de huur, ook binnen de periode van de aanvangstermijn, door de huurder worden opgezegd.

Diplomatenclausule op verzoek van verhuurder

Wanneer een woningeigenaar tijdelijk ergens anders gaat wonen voor bijvoorbeeld werk, kan hij ervoor kiezen zijn woning tijdelijk te verhuren. Als het de bedoeling is dat hij de woning daarna zelf weer betrekt, moet een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgesteld. Deze overeenkomst moet worden voorzien van een ontruimingsbeding, waarin staat dat de huurder de woning weer moet verlaten als de overeengekomen periode eindigt en de verhuurder de woning weer nodig heeft. Deze vorm van tussenhuur noemen we ook wel een huurovereenkomst met een diplomatenclausule.

Hoewel je zou verwachten dat een tijdelijke overeenkomst automatisch afloopt, is een verhuurder nog steeds verplicht de huurder schriftelijk te informeren over het aflopen van de overeenkomst.