Energieprestatievergoeding (ook wel EPV genoemd) is door de toegenomen verduurzaming van huurwoningen een steeds vaker gehoorde term. Kort gezegd is dit een vergoeding die verhuurders in rekening mogen brengen aan huurders van een nul-op-de-meterwoning (NOM-woning). Maar wat zijn de regels voor deze energieprestatievergoeding en welke invloed kan deze hebben op de woonlasten?

Vergoeding aan de verhuurder

Wanneer verhuurders hun woningen tot (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meterwoning renoveren, mogen zij een zogenaamde energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. De verhuurder mag deze vergoeding (naast de huurprijs, servicekosten en eventuele vergoeding voor nutsvoorzieningen) vragen omdat er door middel van energieopwekkende voorzieningen ‘gratis’ energie geleverd wordt aan de huurder. De huurder en verhuurder moeten het eens zijn over de hoogte van de energieprestatievergoeding.

Nul-op-de-meterwoning

Een nul-op-de-meterwoning, ook wel NOM-woning of (bijna) energieneutrale woning, is uitgerust met zowel energiebesparende maatregelen als energieopwekkende voorzieningen. Dit kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen zijn. Hierdoor is de energierekening voor een NOM-woning verwaarloosbaar laag.

Gelijke woonlasten

Ondanks de extra energieprestatievergoeding die de huurder moet betalen, zullen de totale woonlasten in principe niet stijgen. Waar de huurder voorheen een energierekening betaalde, komt deze nu (bijna) geheel te vervallen. In plaats daarvan betaalt de verhuurder een energieprestatievergoeding aan de verhuurder.

Energieakkoord 2013

In september 2013 werd het Energieakkoord gesloten met als doel duurzame groei en een schoon Nederland. In dit akkoord is overeengekomen dat alle Nederlandse sociale huurwoningen van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. De energieprestatievergoeding zou moeten helpen bij het behalen van deze doelstelling.

Veelgestelde vragen over energieprestatievergoeding

Wat is de maximale energieprestatievergoeding die een verhuurder mag berekenen?
Er is geen maximumbedrag vastgesteld voor de energieprestatievergoeding, maar het streven is dat de totale woonlasten van de huurder niet mogen stijgen. Dit zou betekenen dat het bedrag van de energieprestatievergoeding nooit hoger mag zijn dan de opbrengst van de besparing op de energiekosten.

Wanneer wordt de energieprestatievergoeding officieel ingevoerd?
Het wetsvoorstel voor de energieprestatievergoeding is in mei 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en de wet voor de EPV is op 18 mei 2016 ingevoerd.

Wat kan ik doen als ik te veel energieprestatievergoeding betaal?
Als je denkt dat je een te hoog bedrag aan energieprestatievergoeding betaalt, kun je de Huurcommissie verzoeken om te laten checken of deze prijs redelijk is.