Energieprestatievergoeding (ook wel EPV genoemd) is door de toegenomen verduurzaming van (huur)woningen een steeds vaker gehoorde term. Kort gezegd is dit een vergoeding die verhuurders en woningcorporaties in rekening mogen brengen aan huurders van een nul-op-de-meter woning (NOM-woning). We vertellen je meer over de regels voor deze energieprestatievergoeding.

Wanneer mag een verhuurder een energieprestatievergoeding vragen?

Wanneer een woning tot (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning is gerenoveerd, mag een verhuurder een zogenaamde energieprestatievergoeding aan huurders vragen. Deze vergoeding is een compensatie voor de investering die de verhuurder heeft gedaan.

De vergoeding mag alleen gerekend worden als de woning aan bepaalde eisen voldoet.

  • De woning is zeer goed geïsoleerd. De verhuurder kan dit laten vaststellen door een erkend bedrijf;
  • De woning moet zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Hiervoor zijn een aantal minimumeisen vastgesteld. Zo moet de woning jaarlijks minimaal evenveel energie opwekken als een gemiddeld gezin in een dergelijke woning in een jaar verbruikt;
  • Er moet worden bijgehouden hoeveel energie er wordt opgewekt. De verhuurder moet hiervoor ieder jaar voor 1 juli een overzicht aan de huurder overleggen.

Waarom mag de verhuurder een energieprestatievergoeding vragen?

De energieopwekkende voorzieningen zorgen ervoor dat er geen energie meer hoeft te worden ingekocht. Energie wordt door de maatregelen dus ‘gratis’ geleverd aan de huurder. Om een woning energieneutraal te maken, is echter vaak een grote investering nodig. Met de energieprestatievergoeding krijgt de verhuurder een vergoeding voor de investering die hij of zij heeft gedaan om de woning energiezuinig te maken.

Ondanks de extra energieprestatievergoeding die de huurder moet betalen, zullen de totale woonlasten in principe niet stijgen. Waar de huurder voorheen een energierekening betaalde, komt deze nu (bijna) geheel te vervallen. In plaats daarvan betaalt de huurder een energieprestatievergoeding aan de verhuurder.

De huurder en verhuurder moeten het echter wel eens zijn over de hoogte van de energieprestatievergoeding. De EPV staat bovendien los van de huurprijs en wordt niet meegerekend bij de vaststelling van huurtoeslag. Ook de jaarlijkse huurverhoging die een verhuurder mag rekenen heeft geen invloed op de hoogte van de energieprestatievergoeding.

Wat is een nul-op-de-meter woning?

Een nul-op-de-meter woning, ook wel NOM-woning of (bijna) energieneutrale woning, is uitgerust met zowel energiebesparende maatregelen als energieopwekkende voorzieningen. Dit kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen zijn. Hierdoor is de energierekening voor een NOM-woning verwaarloosbaar laag.

Waar komt de energieprestatievergoeding vandaan?

In september 2013 werd het Energieakkoord gesloten met als doel duurzame groei en een schoon Nederland. In dit akkoord is overeengekomen dat alle Nederlandse sociale huurwoningen van corporaties en verhuurders energiezuiniger moeten worden gemaakt. De energieprestatievergoeding zou moeten helpen bij het behalen van deze doelstelling, omdat het voor de verhuurder aantrekkelijker wordt om te investeren in energiezuinige maatregelen.

Wat is de maximale energieprestatievergoeding die een verhuurder mag berekenen?

De maximale vergoeding wordt elk jaar per 1 juli aangepast aan de inflatie. Het streven is dat de totale woonlasten van de huurder niet mogen stijgen. Dit zou betekenen dat het bedrag van de energieprestatievergoeding nooit hoger mag zijn dan de opbrengst van de besparing op de energiekosten.

Wanneer werd de energieprestatievergoeding officieel ingevoerd?

Het wetsvoorstel voor de energieprestatievergoeding is in mei 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en de wet voor de EPV is op 18 mei 2016 ingevoerd.