Wat is het Kadaster?

Het Kadaster is een openbaar register waarin registergoederen worden vastgelegd. Je moet hierbij denken aan onroerende zaken (simpel gezegd: een huis of bedrijfspand) maar ook andere grond en bijbehorende gebouwen.

Mocht je informatie willen hebben over percelen, grond of gebouwen en huizen, dan kan je dus bij het Kadaster terecht.

Kadastrale aanduiding

Om een perceel of stuk grond aan te duiden wordt een kadastrale aanduiding gebruikt. Deze aanduiding bestaat uit de naam van de (kadastrale) gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel. Een Amsterdamse woning die volgens de gemeente in sectie D ligt en is gevestigd op perceelnummer 1440, krijgt dan de aanduiding Amsterdam sectie D 1440. Als er op een perceel sprake is van meerdere appartementsrechten, wordt ook nog een appartementsindex toegevoegd.

Verder wordt ook de eigenaar vastgelegd. Als je een woning koopt, zal de notaris aan het Kadaster doorgeven dat jij de nieuwe eigenaar bent en zal het Kadaster dat verwerken in het register. Een huurder wordt niet geregistreerd bij het Kadaster.

Wanneer moet je je registreren bij het Kadaster?

Er verandert iets in het register van het Kadaster bij scheiding, overlijden, onderbewindstelling, verhuizen of verjaring. Ook bij verkoop van een woning verandert uiteraard de eigenaar. Deze veranderingen kan je aan de hand van een notaris (of in sommige gevallen: rechter) doorgeven aan het Kadaster.

Kan ik gratis informatie opvragen bij het Kadaster?

Het opvragen van algemene informatie is doorgaans gratis. Voor het opvragen van sommige specifieke informatie wordt een kleine bijdrage gevraagd.