Je hoopt er als verhuurder nooit mee te maken te krijgen: een huurder die jouw woning gebruikt als hennepkwekerij. Ondanks dat de kans dat het gebeurt erg klein is, kunnen de gevolgen van een illegale hennepkwekerij groot zijn. Daarom leggen we je graag uit uit waar je op moet letten en wat je kunt doen als je vermoedt dat jouw huurder een wietplantage heeft.  

Volgens de Opiumwet is het verboden om hennep te hebben, telen, bereiden, verwerken of verkopen. Een wietplantage in huis is in welke vorm dan ook dus verboden in Nederland. Wordt er een plantage ontdekt, dan zijn de consequenties echter niet per definitie alleen van de huurder. Ook als verhuurder loop je risico. Zo kun je een geldboete krijgen of kunnen de kosten voor het opdoeken van de plantage op jou worden verhaald. Als eigenaar van de woning heb je namelijk de plicht om ervoor te zorgen dat het pand dat je verhuurt wordt gebruikt voor de juiste doeleinden. Dat wordt ook wel zorgplicht genoemd. 

Zorgplicht 

Wordt er een wietkwekerij aangetroffen in het pand, dan moet je als verhuurder kunnen aantonen dat je niet wist of niet kon weten dat er wiet werd gekweekt in de woning. Om aan die zorgplicht te voldoen, moet je als verhuurder tenminste de volgende zaken hebben gedaan: 

 • Je hebt de huurder gescreend voordat het huurcontract werd getekend. Denk hierbij aan het controleren van de identiteit van de huurder middels een kopie van de id-kaart en het opvragen van loonstroken, bankafschriften, een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie en een werkgeversverklaring; 
 • De huurovereenkomst is schriftelijk aangegaan, niet mondeling; 
 • Je accepteert alleen bankbetaling, geen contante betaling;
 • Je hebt gecontroleerd of de huurder daadwerkelijk op het adres staat ingeschreven;
 • Je hebt regelmatig inspecties uitgevoerd in de woning;
 • Je hebt een goede administratie bijgehouden van de inkomsten en uitgaven rondom de woning.

Daarnaast is het aan te raden om de huurder op meerdere manieren te wijzen op het verbod én de consequenties van een wietplantage. Zo kun je in het huurcontract opnemen dat je een zero-tolerance beleid voert. Wordt er een wietplantage ontdekt, dan wordt het contract per direct ontbonden. Ook kun je middels een nieuwsbrief of informatieblad duidelijk maken wat de consequenties zijn van illegale wietteelt in jouw woning en dat de politie wordt ingeschakeld bij een vermoeden. 

Hoe herken je een wietplantage? 
Heb je voldaan aan de bovenstaande eisen, dan wordt er ook gekeken naar hoe eenvoudig de kwekerij voor jou als verhuurder te ontdekken was. Alle factoren worden vervolgens meegenomen om te bepalen of jij als verhuurder (deels) aansprakelijk kunt worden gesteld op het moment dat een huurder een wietkwekerij heeft in jouw woning. De kans is groot dat een huurder die wiet teelt er alles aan doet om dit verborgen te houden. Het is dus van groot belang dat je weet waar je een mogelijke hennepkwekerij aan kunt herkennen. Volgens de politie zijn er tien kenmerken die kunnen wijzen op een kwekerij: 

 • Een vreemde geur in en/of rond de woning, die doet denken aan wiet; 
 • Een continu zoemend geluid dat te horen is in en/of rond de woning; 
 • Er is een dakraam dat altijd open staat, er zitten roosters in de gevel of er is een ontluchtingspijp op het dak geïnstalleerd;
 • Muren, vloeren en/of plafonds voelen vochtig;
 • De ramen zijn afgeplakt of de gordijnen zijn altijd dicht;
 • Condens op één of enkele ramen;
 • Regelmatige stroomstoringen;
 • Continu brandende lampen;
 • Er lopen op rare tijdstippen mensen rond de woning met spullen te sjouwen; 
 • Het is niet duidelijk of de bewoner permanent in de woning woont. 

Daarnaast is het goed om te weten dat een wietplantage kan worden opgebouwd op allerlei locaties, zoals zolders, kelders, schuren en tuinhuisjes. Als verhuurder dien je tijdens een inspectie dus de hele woning te controleren. 

Wat kun je als verhuurder doen als je een wietplantage vermoed? 
Heb je het vermoeden dat je huurder een wietkwekerij heeft, spreek de huurder hier dan niet zelf op aan. Achter een wietkwekerij zit vaak niet maar één persoon, maar een heel crimineel netwerk. Zelf optreden kan dus gevaarlijk zijn. Schakel daarom liever de politie in. Ben je er 100% zeker van dat er een wietplantage in jouw woning is, dan kun je aangifte doen. Ook de gemeente kan helpen als er daadwerkelijk een wietplantage wordt gehouden in je woning.

Heb je als verhuurder aan de zorgplicht voldaan, dan hoef je ook niet bang te zijn dat je zelf als verdachte wordt gezien. Houd er wel rekening mee dat de woning enige tijd wordt gesloten. Je kunt een woning waar een plantage in is ontdekt dus vaak enkele weken tot maanden niet verhuren. 

Het huurcontract ontbinden 
Een wietplantage is een wanprestatie. Dat betekent dat je als verhuurder reden genoeg hebt om het huurcontract direct te beëindigen. Het is echter wel verplicht om dit via een rechter te doen. Wil je een gerechtelijke procedure over het beëindigen van het huurcontract vermijden, dan kun je ook een regeling treffen met de huurder. Dit is uiteraard alleen mogelijk als de huurder daarmee instemt. Zet afspraken over het beëindigen van het huurcontract altijd op papier in een vaststellingsovereenkomst. 

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.