Disclaimer

Op het gebruik van deze website (Huurwoningen) zijn onze algemene voorwaarden alsmede onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Huurwoningen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Huurwoningen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van (juridisch) advies. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment door Huurwoningen worden gewijzigd of verwijderd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huurwoningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Huurwoningen en de gebruiker van de website ontstaan.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Huurwoningen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Huurwoningen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Huurwoningen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Huurwoningen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.