Bij het aangaan van een huurovereenkomst ontstaan er voor zowel huurder als verhuurder verschillende verplichtingen. Het (op tijd) betalen van de huur is de belangrijkste verplichting van de huurder. Het kan echter voorkomen dat je huurder deze niet nakomt. Welke stappen kun je dan als verhuurder ondernemen? 

Van een huurachterstand is al sprake als je huurder de huur een dag te laat betaalt. Als verhuurder heb je vanaf dan het recht om de achterstallige huur direct te vorderen. Het is dus niet nodig om je huurder een aanmaning (betalingsherinnering) te sturen. 

Incassobureau inschakelen

Mocht de betaling van de achterstallige huur uitblijven, dan kun je er als verhuurder voor kiezen om een incassobureau in te schakelen. Dit bureau zal de huur dan vorderen en neemt jou een hoop werk uit handen. Uiteraard brengt het inschakelen van een incassobureau kosten met zich mee. Deze incassokosten kun je verhalen op de huurder. 

Let op: deze incassokosten moet je wél aankondigen door een aanmaning te sturen. In deze aanmaning kun je de huurder 15 dagen de tijd geven om de achterstallige huur alsnog te betalen. Geef hierbij aan dat als dit niet gebeurt, je genoodzaakt bent een incassobureau in te schakelen en dat de kosten die hiermee gemaakt worden zullen worden doorberekend aan de huurder.

Voorbeeldbrief aankondiging incassokosten

Je kunt de volgende voorbeeldbrief gebruiken voor het aankondigen van de incassokosten:

Geachte [naam huurder], 

U huurt van mij de woning gelegen aan de [straatnaam] te [woonplaats]. De huurprijs bedraagt € [huurprijs] per maand. U hebt een huurachterstand van in totaal € [bedrag huurachterstand], die als volgt is gespecificeerd:

[opbouw huurachterstand]

Bij deze verzoek ik u het totaalbedrag van € [bedrag huurachterstand] binnen 15 dagen na vandaag over te maken naar bankrekening [rekeningnummer] t.n.v. [naam rekeninghouder] en o.v.v. [betalingskenmerk]

Doet u dit niet dan zal ik incassomaatregelen tegen u moeten nemen. Daarbij zal aanspraak gemaakt worden op de voor uw rekening komende incassokosten die € [incassokosten] bedragen en op de wettelijke rente vanaf de vervaldata der huurtermijnen. Ik vertrouw erop dat u het niet zo ver zal laten komen.

Met vriendelijke groet, 

[naam verhuurder]

Ontbinding van de huurovereenkomst

Als de achterstallige huur een aantal maanden niet betaald wordt, ondervind je hier als verhuurder mogelijk problemen van. In dit geval kun je ervoor kiezen om over te gaan tot ontbinding van de huurovereenkomst met je huurder. Hiervoor zul je naar de rechter moeten stappen. De rechter moet beslissen of de wanprestatie van je huurder erg genoeg is om de huurovereenkomst te ontbinden. Afhankelijk van de omstandigheden is een huurachterstand van 3 maanden of stelselmatig te laat betalen doorgaans al voldoende voor ontbinding. 

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.