Onderhoud - alle handelingen die nodig zijn om een zaak in een goede conditie te houden -  is noodzakelijk, zeker bij een huurwoning. Als verhuurder ben je namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat een huurder prettig kan wonen. Dat betekent dat zaken die kapot zijn moeten worden hersteld of vervangen, maar ook periodieke inspectie en de verzorging van zaken die kunnen slijten vallen onder onderhoud. 

Door het Rijk is bepaald dat de verantwoordelijkheid van onderhoud aan een huurwoning wordt verdeeld onder de huurder en de verhuurder. Daarbij heeft het Rijk gesteld dat dagelijks, klein onderhoud moet worden uitgevoerd door de huurder en groot onderhoud door de verhuurder. 

Klein onderhoud voor de huurder 
Onder ‘klein onderhoud’ wordt verstaan: taken die door een huurder gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd én die weinig kosten. Voorbeelden hiervan zijn schilderwerk van binnenmuren, het vastzetten van loszittende onderdelen, het oliën van scharnieren of het ontluchten van de cv-installatie. Alle zaken die vallen onder klein onderhoud en dus onder de verantwoordelijkheid van de huurder, zijn opgenomen in het  ‘Besluit kleine herstellingen’. Ook dingen die door toedoen van de huurder kapot zijn gegaan moeten door de huurder zelf worden hersteld.

Groot onderhoud voor de verhuurder 
Onderhoud dat lastiger is uit te voeren of veel kosten met zich meebrengt, komt automatisch voor de rekening van de verhuurder. Voorbeelden hiervan zijn het buitenschilderwerk, het onderhoud van inbouwapparatuur en het vervangen van de cv-ketel. Het gaat hierbij niet alleen om reparaties van zaken die stuk zijn, maar ook om werkzaamheden om de woning in een goede staat te houden. Denk aan het verven van de tuinschutting voor er houtrot optreedt. 

Onderhoudsplan 
Natuurlijk wil je als eigenaar van een woning ook dat het pand in goede staat blijft.

Het is daarom aan te raden om een onderhoudsplan op te stellen. Daarin leg je vast welk groot- en klein onderhoud er in een bepaalde periode moet worden uitgevoerd en wie daar verantwoordelijk voor is.

Meldplicht van achterstallig onderhoud
Is er sprake van achterstallig onderhoud, dan moet de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte stellen. Je hebt als verhuurder dan zes weken de tijd om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Is de schade niet verholpen, dan heeft de huurder recht op tijdelijke huurverlaging. Hierover doet de Huurcommissie uitspraak. 

Om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat over achterstallig onderhoud, is het verstandig om afspraken te maken over hoe en wanneer schade gemeld moet worden. In sommige gevallen mag een huurder ook zelf de schade repareren en de kosten verhalen op de verhuurder. Duidelijke afspraken voorkomen hierbij ook dat er onenigheid ontstaat over de gemaakte kosten. 

Renovatie en huurverhoging
Onderhoud is niet hetzelfde als renovatie. Van renovatie is sprake als er delen van de woning worden vervangen of vernieuwd, waardoor de woning in betere staat verkeert dan toen de huurder het huurcontract tekende. Denk hierbij aan het realiseren van een uitbouw of het aanbrengen van dubbel glas. Levert de renovatie meer woongenot op, dan staat daar vaak een huurverhoging tegenover. Dit mag echter alleen als de huurder akkoord is gegaan met de renovatie en met een hogere huur. Groot onderhoud is nooit een reden voor een extra huurverhoging. 

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.