Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn.

Ook wordt het WWS gebruikt om te bepalen of een woning in de vrije sector valt. Woningen in de vrije sector zijn niet gebonden aan punten en maximale huurprijzen.

Wanneer er geschillen zijn tussen huurders en verhuurders over de huurprijs, dan toetst de Huurcommissie aan de hand van het woningwaarderingsstelsel of het gevraagde bedrag redelijk is.

Drie verschillende puntensystemen

Het Woningwaarderingsstelsel heeft drie verschillende puntensystemen, namelijk voor:

Zo werkt het puntensysteem

Aan de hand van het WWS kunnen verhuurders punten toekennen aan de kwaliteit van een woning. Het aantal punten dat een woning volgens het WWS oplevert, is gekoppeld aan een maximale huurprijs die je voor een sociale huurwoning mag vragen. Het systeem berekent de punten onder andere op basis van:

  • woonoppervlakte
  • aantal verwarmde ruimtes
  • aanwezige voorzieningen (keuken, badkamer etc.) en de afwerking hiervan
  • aanwezigheid van een buitenruimte
  • energiezuinigheid van de woning
  • WOZ-waarde

De punten die de verschillende onderdelen opleveren en de daarbij horende huurprijzen zijn vastgelegd in tabellen. Deze zijn te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid. Is de huurprijs hoger dan in de tabellen is vastgelegd, dan is de huurprijs onredelijk en kan een huurder van een sociale huurwoning huurverlaging afdwingen via de Huurcommissie.

Huurprijscheck

Op de website van de Huurcommissie kun je de huurprijscheck doen. Hiermee kun je uitrekenen wat het precieze puntenaantal van een sociale huurwoning of kamer is. Omdat sommige dingen aan een woning kunnen veranderen, zoals de hoogte van de WOZ-waarde, kan het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs ieder jaar anders zijn.