Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem dat wordt gebruikt om een redelijke huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. De Huurcommissie maakt er ook gebruik van bij geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs. Het woningwaarderingsstelsel geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector.

Puntensysteem

Het WWS wordt ook gebruikt door verhuurders om, ook bij bestaande huurcontracten, te berekenen welke (maximale) huur ze kunnen vragen aan de huurder. Het systeem berekent de punten op basis van het woonoppervlakte, het aantal verwarmde ruimtes, de aanwezige voorzieningen en de afwerking hiervan. Ook de WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoe hoog je huur is. In de regio's Amsterdam en Utrecht kunnen kleine huurwoningen die vanaf 2018 gebouwd worden extra WOZ-waarde krijgen. Er zijn verschillende stelsels voor zelfstandige en onzelfstandige woningen. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kun je uitrekenen wat het precieze puntenaantal van je sociale huurwoning of kamer is. Ieder jaar veranderen er dingen, zoals de hoogte van de WOZ-waarde, dus je puntentelling en daarmee de maximale huurprijs kunnen ieder jaar anders zijn.

Huurprijs

Het aantal punten dat een woning volgens het WWS oplevert, is gekoppeld aan een maximale huur. Deze punten en de daarbij horende huurprijzen zijn vastgelegd in tabellen die te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid. Is de huurprijs hoger dan in de tabellen is vastgelegd, dan is de huurprijs onredelijk en kun je huurverlaging voorstellen. Dit systeem geldt alleen voor de sociale huursector; in de vrije sector mogen verhuurders zelf de huurprijs bepalen.

Veelgestelde vragen over het woningwaarderingsstelsel:

We hebben enkele veelgestelde vragen over het woningwaarderingsstelsel op een rijtje gezet, met de bijbehorende antwoorden.

  • Wat houdt het woningwaarderingsstelsel precies in?

    Het woningwaarderingsstelsel is een systeem waarmee een redelijke huurprijs voor een sociale huurwoning kan worden bepaald. Bij het bepalen van de huurprijs wordt onder meer gekeken naar kwaliteit van de aanwezige voorzieningen en de oppervlakte van de woning.

  • Zijn Donnerpunten onderdeel van het woningwaarderingsstelsel?

    Donnerpunten waren onderdeel van het woningwaarderingsstelsel totdat de Donnerpunten werden afgeschaft in 2012 aan de hand van het Regeerakkoord.

  • Zijn woningwaarderingsstelsel en het puntensysteem hetzelfde?

    Ja, woningwaarderingsstelsel en puntensysteem zijn verschillende termen voor hetzelfde systeem.