De Huurcommissie is een belangrijk orgaan in Nederland, dat door de overheid in het leven is geroepen om geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte te behandelen. In de meeste gevallen gaan deze geschillen over huurprijzen. De Huurcommissie kan in zo’n geval tussenbeide komen en bepalen of de huurprijs redelijk is of niet.

Ontstaan Huurcommissie

Toen het aantal gebouwde woningen tijdens de Eerste Wereldoorlog sterk terugliep vanwege een tekort aan materiaal, liepen de huurprijzen van woningen in snel tempo op. In 1917 riep de overheid daarom een aantal huurwetten in het leven, waarbij ook 59 regionale Huurcommissies werden opgericht. Dit bleef zo tot 1 april 2010, toen werden al deze instanties samengevoegd tot één Huurcommissie.

Werkzaamheden van de huurcommissie

Behalve het bepalen van de billijkheid van de huurprijs van een huurwoning of kamer doet de Huurcommissie ook uitspraken over bijvoorbeeld servicekosten en huurverhogingen. De Huurcommissie levert verder verklaringen af over de redelijkheid van de huur om te bepalen of de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag. In het algemeen is de Huurcommissie dus verantwoordelijk voor de huurzaken aangaande woningen.

Ook voor administratieve en juridische zaken kan je terecht bij de commissie, hiervoor beschikt ze over een ondersteunend kantoor. Uitspraken worden gedaan door een zitting. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, aangewezen door de regering, en twee leden, aangewezen door huurders- en verhuurdersorganisaties.

Huurcommissie in de vrije sector

De Huurcommissie kan ook worden ingeschakeld voor woningen in de vrije sector. Een belangrijk verschil met de sociale sector is dat de Huurcommissie in dit geval alleen advies geeft over het betreffende conflict, dit advies is verder niet bindend. Het is daarna aan de huurder en verhuurder zelf om tot een oplossing te komen.