De Huurcommissie is een belangrijk orgaan in Nederland, ingesteld door de overheid en in het leven geroepen om geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte te beslechten. Uiteraard gaan de meeste geschillen tussen huurders en verhuurders over huurprijzen. De Huurcommissie kan tussenbeide komen en bepalen of de huurprijs redelijk is of niet.

Werkzaamheden van de huurcommissie

Behalve het bepalen van de billijkheid van de huurprijs van een huurwoning of kamer doet de Huurcommissie ook uitspraken over servicekosten en huurverhogingen. De Huurcommissie levert verder verklaringen af over de redelijkheid van de huur om te bepalen of de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag. In het algemeen is de Huurcommissie dus verantwoordelijk voor de huurzaken aangaande woningen. Ook voor administratieve en juridische zaken kan je terecht bij de commissie, hiervoor beschikt ze over een ondersteunend kantoor. Uitspraak wordt gedaan door een zittingscommissie. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, aangewezen door de regering, en twee leden, aangewezen door respectievelijk huurders- en verhuurdersorganisaties.

Veelgestelde vragen over de huurcommissie:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over de huurcommissie en de bijbehorende antwoorden op een rij gezet.

 • Wat doet de huurcommissie precies?

  De huurcommissie staat huurder en verhuurder van woonruimte bij in geschillen tussen beide partijen.

 • Wanneer kan ik de huurcommissie inschakelen?

  Huur je een woning in de sociale sector, dan kan je de commissie inschakelen.

 • Bepaalt de huurcommissie de hoogte van de huur?

  Doorgaans bepaalt de huurcommissie bij problemen tussen huurder en verhuurder of een huurverhoging of zelfs huurverlaging terecht is. De commissie doet dus uitspraak over de hoogte van de huur.

 • Verleent de huurcommissie huurbescherming?

  Iedereen die een zelfstandige of onzelfstandige woning huurt, heeft recht op huurbescherming. De huurcommissie doet uitspraken om te zorgen voor een rechtvaardige gang van zaken tussen huurder en verhuurder.