De WOZ-waarde van een woning, ook van een huurwoning, kan op verschillende manieren belangrijk zijn. Aan de hand van deze waarde worden bijvoorbeeld verschillende belastingen berekend. Maar wat is de WOZ-waarde nou precies?

Wet Waardering Onroerende Zaken

De WOZ-waarde van een woning is de door de gemeente geschatte marktwaarde van de woning. Deze waarde geldt vanaf de zogeheten waardepeildatum. Bijvoorbeeld: voor 2018 geldt de waardepeildatum 1 januari 2017. De gemeente baseert de geschatte waarde op ligging, oppervlakte en kenmerken binnen en buiten de woning. De Waarderingskamer houdt toezicht op de juiste bepaling van de WOZ-waarde door de gemeenten. Als je denkt dat de WOZ-waarde van je woning niet klopt, kun je bezwaar maken bij deze Waarderingskamer. Houd er rekening mee dat de gemeente bij het bepalen van WOZ-waarde een bepaalde marge mag hanteren.

Huurprijzen gebaseerd op WOZ-waarde

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoe hoog de huur van een huurwoning in de sociale huursector wordt. De huurprijs wordt daarnaast voor een deel bepaald door het puntensysteem.
Heeft de woning een hoge WOZ-waarde, dan betekent dat logischerwijs een hogere maximale huurprijs. Eigenwoningforfait, afvalstoffenheffing, ozb, rioolheffing en schenkbelasting zijn voorbeelden van andere belastingen en heffingen die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde van de woning.

Veelgestelde vragen over WOZ-waarde:

We hebben enkele veelgestelde vragen over WOZ-waarde en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Wat is de WOZ-waarde van een woning?
De WOZ-waarde van een woning is de geschatte waarde van de woning. De gemeente bepaalt de geschatte waarde op verschillende factoren zoals oppervlakte en ligging. De waarde geldt per 1 januari van het voorgaande jaar.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?
Aan de hand van de WOZ-waarde van een woning worden verschillende belastingen berekend, zoals rioolheffing, eigenwoningforfait en ozb. Daarnaast heeft de WOZ-waarde invloed op de hoogte van de huurprijs van sociale huurwoningen.

Wie bepaalt de WOZ-waarde van een woning?
De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente waarin de woning zich bevindt. De Waarderingskamer houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten de WOZ-waarde vaststellen. Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, kun je bezwaar indienen.

Wat heeft de huurprijs te maken met de WOZ-waarde van een woning?
In 2013 heeft de ministerraad ermee ingestemd om in 2015 de huurprijs van een woning te baseren op de WOZ-waarde van die woning. In 2014 besloot Minister Blok dat een aantal elementen die normaliter de maximale huur bepalen worden vervangen voor de WOZ-waarde. In plaats van bijvoorbeeld 'woonomgeving' en 'woningtype' zal er worden gekeken naar de WOZ-waarde.

Wat is een peildatum?
De peildatum is de datum waarop de WOZ-waarde van kracht is. De peildatum voor de WOZ-waarde is een jaar eerder op 1 januari. Voor 2018 geldt dus de waardepeildatum 1 januari 2017.