Onroerendezaakbelasting, ook wel OZB genoemd, is een belasting in Nederland die wordt geheven door gemeenten voor eigenaren en gebruikers van onroerend goed.

Wat is onroerendezaakbelasting (OZB)?

Onder onroerend goed verstaan we de grond en daarbij behorende bouw zoals een pand of woning. Tot 2006 werd er nog onderscheid gemaakt tussen eigenaar en gebruiker door middel van eigenarenbelasting en gebruikersbelasting. Nu geldt dat verschil alleen nog voor gebouwen die niet als woning worden gebruikt, zoals bedrijfspanden. Voor huurwoningen wordt momenteel alleen nog eigenarenbelasting geheven door de gemeenten.

WOZ-waarde

De hoogte van de OZB wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het onroerend goed. WOZ staat voor 'Wet Waardering Onroerende zaken'. De WOZ-waarde is de waarde die een woning had op 1 januari een jaar eerder, deze datum noemt men de peildatum. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente waarin de woning zich bevindt.

Het tarief van de OZB wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De OZB is voor het eerst ingevoerd in de jaren '70. Tot 1991 werd de belasting gevorderd door de Belastingdienst. Sindsdien is dit echter overgedragen aan de gemeenten.

Moet ik bij een huurwoning ook OZB betalen? In principe betaalt een huurder van een woning geen OZB, omdat de OZB in de vorm van eigenarenbelasting voor de rekening van de verhuurder is. Het kan echter zo zijn dat de verhuurder indirect de OZB doorberekent in de huurprijs. Vraag daarom altijd aan de verhuurder welke kosten er precies zijn meegenomen in de huurprijs.