Mogelijk verhuurverbod op nieuwe koopwoningen in Amsterdam

bron: Financieel Dagblad

In 2018 waren beleggers goed voor maar liefst 11 procent van het totale aantal woningaankopen, blijkt uit cijfers van Het Kadaster. Deze beleggers verhuren de woningen vervolgens voor hoge bedragen door, waardoor de ‘gewone’ woningkoper vaak misgrijpt. De gemeente Amsterdam denkt nu na over maatregelen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Niet alle koopwoningen

Om te voorkomen dat veel koopwoningen worden opgekocht door beleggers, wil het stadsbestuur van de gemeente Amsterdam een verhuurverbod voor nieuwe koopwoningen invoeren. “Amsterdam is er niet blij mee dat 'gewone' huizenkopers minder kans hebben op de woningmarkt,” aldus de gemeente.

Omdat een verhuurverbod op bestaande koopwoningen juridisch gezien niet mogelijk is, zal het verbod alleen gelden voor nieuwe koopwoningen. Hier kan het verbod namelijk nog opgenomen worden in de erfpachtvoorwaarden. Niet alleen eerste kopers van nieuwbouwwoningen krijgen te maken met het verbod. Ook alle volgende kopers mogen de woning niet verhuren.

Gevolgen

De gemeente moet het plan nog verder uitwerken en beoogt in het najaar van 2019 met een concreet voorstel te komen. Eerst moet nog worden gekeken wat de gevolgen van de maatregel zijn en hoe het verhuurverbod gehandhaafd kan worden.

Amsterdam nam al eerder maatregelen om de toegankelijkheid van de woningmarkt te bevorderen. Zo moeten nieuwbouwprojecten in de stad voor veertig procent bestaan uit sociale huur en voor veertig procent uit middenhuur. De overige twintig procent is bestemd voor dure huur of koop.

Gerelateerd nieuws

Lees ook