Weerstand in de Tweede Kamer wegens ontbrekend plan van aanpak voor wooncrisis

bron: NU.nl, RTL Nieuws

Binnen de Tweede kamer is er veel kritiek op het demissionaire kabinet gevormd door VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Reden hiervoor is het gebrek aan een plan van aanpak om de woningcrisis komend jaar aan te pakken. De aankondiging die op Prinsjesdag werd gemaakt bevatte geen grote investeringen en nog steeds geven de formerende partijen nog niets weg over het plan van aanpak dat deze situatie vereist.

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de regering nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar stelt om er zo voor te zorgen dat er voldoende woningen gebouwd kunnen worden. Omdat er verder geen ambitieus plan van aanpak voor de wooncrisis bekend werd gemaakt is er nu onenigheid in de Tweede Kamer. Het is belangrijk dat betaalbare woningen weer bereikbaar worden voor starters. De regering heeft samen met gemeenten en provincies een beleid samengesteld dat extra geld beschikbaar stelde voor nieuwbouw. Echter verloopt dat beleid in het komende parlementaire jaar en is er dus behoefte aan een nieuw plan dat de woningcrisis zal doen verhelpen.

Geen plan van aanpak

Momenteel is er een tekort van 279.000 woningen en er is voorspeld dat dit aantal de komende jaren nog zal toenemen. Pieter Omtzigt, een onafhankelijk lid van de Tweede Kamer, vroeg maandag tijdens het eerste debat over het belastingplan voor 2022 naar de reden dat er in de begrotingsvoorstellen van het demissionaire kabinet geen concreet plan ligt om de woningcrisis aan te pakken. “Dit is ongeveer de enige crisis waarvan alle 150 kamerleden erkennen dat die bestaat. Hoe haalt de regering het dan in zijn hoofd om een begroting te publiceren zonder streefcijfers van het aantal nieuwe woningen?” vroeg Omtzigt zich af.

Miljarden tekort

Hoewel er geen concreet aantal genoemd is voor 2022, schat het demissionaire kabinet toch in dat er tot 2030 ruim 900.000 woningen gebouwd kunnen worden. Dit jaar erkende demissionair minister Ollongren dat daarvoor miljarden nodig zijn. Die miljarden ontbraken in de aankondiging die op Prinsjesdag werd gemaakt. In die aankondiging werd er elke gesproken over 1 miljard die verdeeld over tien jaar besteed zal worden aan de bouw van betaalbare huizen. Het geld zal via het Woningbouwimpuls uitgegeven worden. at is een bestaande regeling waarmee bouwprojecten die minder rendabel zijn gesubsidieerd worden.

Schrappen van verhuurderheffing

De meerderheid in de Tweede Kamer is voor het schrappen van de verhuurderheffing, een extra belasting voor woningbouwcorporaties die een grote rol speelt in de woningcrisis. Veel kamerleden zijn ervan overtuigd dat het schrappen van deze heffing de mogelijke oplossing van het woningtekort zou kunnen zijn. Volgens die leden zorgt de heffing voor een verminderde bouwcapaciteit en hogere huurprijzen dan nodig.

Gerelateerd nieuws

Lees ook