Als verhuurder kun je de huurprijs die je aan je huurder(s) vraagt jaarlijks verhogen. De meeste verhuurders doen dit op 1 juli. Maar hoe werkt het verhogen van de huurprijs precies? Mag je de huurprijs zomaar verhogen, of gelden er limieten? Dit hangt ervan af of de woning die je verhuurt een sociale of vrije sector huurwoning is. 

Huurverhoging in de sociale sector

Als je een woning verhuurt met een huurprijs lager dan € 752,33 (2021) dan verhuur je een sociale huurwoning. De jaarlijkse huurverhoging wordt in dit geval vooraf bepaald door de overheid. Je mag de huurprijs maximaal verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is afhankelijk van het inkomen van je huurder(s). De huurverhoging in 2021 wordt bepaald door het inkomen van je huurder(s) in 2019. 

Huurder met een inkomen tot  € 44.655,-

Als het jaarinkomen van je huurder(s) in 2019 lager was dan € 44.655,-, dan mag je de huurprijs vanaf 1 juli 2021 met maximaal 2,4 procent verhogen. Let op: het gaat hierbij om het inkomen van het gehele huishouden. 

Huurder met een inkomen vanaf  € 44.655,-

Als het jaarinkomen van je huurder(s) in 2019 hoger was dan € 44.655,-, dan mag je de huurprijs vanaf 1 juli 2021 met maximaal 5,4 procent verhogen. Ook hier gaat het weer om het inkomen van het gehele huishouden. 

Er gelden uitzonderingen voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 44.655,-. Als het huishouden bestaat uit één of meer AOW-gerechtigden of uit 4 personen of meer, geldt de maximale huurverhoging van 2,4 procent.

Huurverhoging aankondigen

Als je een sociale huurwoning verhuurt, moet je je huurder tijdig op de hoogte stellen van de nieuwe huurprijs. De huurder moet minimaal twee maanden voor ingang van de nieuwe huurprijs een voorstel tot huurverhoging hebben ontvangen. In dit voorstel moeten de volgende punten zijn opgenomen:

 • De huidige huurprijs;
 • De verhoging (het percentage en het bedrag);
 • De nieuwe huurprijs;
 • De ingangsdatum van de nieuwe huurprijs;
 • Op welke manier je huurder bezwaar kan maken tegen de nieuwe huurprijs. 

Kan mijn huurder bezwaar maken tegen huurverhoging?

Als je een woning verhuurt in de sociale sector, kan je huurder bezwaar maken tegen de door jou voorgestelde huurverhoging. Dit kan alleen op grond van de volgende punten:

 • De huurverhoging die jij hebt voorgesteld bedraagt meer dan de maximaal toegestane huurverhoging;
 • Door de huurverhoging komt de huurprijs boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen;
 • In het voorstel tot huurverhoging staan fouten;
 • De huur is in de afgelopen 12 maanden al een keer verhoogd;
 • Jij als verhuurder hebt de huurverhoging minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum aangekondigd;
 • De huur is door de Huurcommissie verlaagd vanwege gebreken en deze zijn tot op heden nog niet opgelost;
 • Er is sprake van een all-in huurprijs waardoor de kale huurprijs niet bekend is. Er kan in dit geval niet bepaald worden op de huurverhoging toegestaan is. 

Huurverhoging in de vrije sector

Als je een woning verhuurt met een huurprijs hoger dan € 752,33, mag je als verhuurder zelf bepalen hoeveel je de huur verhoogt. Je kunt de huur op twee manieren verhogen:

 • Aan de hand van de indexeringsclausule in het huurcontract;
 • Door je huurder een nieuw huurcontract aan te bieden. 

Als je een huurwoning in de vrije sector verhuurt, hoef je de huurverhoging niet binnen een bepaalde termijn aan te kondigen. De huurder kan ook geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Indexeringsclausule in het huurcontract

De indexeringsclausule is een extra bepaling in de huurovereenkomst waarin vooraf is vastgelegd met hoeveel procent de huurprijs jaarlijks verhoogd mag worden. Deze verhoging is in de meeste gevallen gebaseerd op de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als je een indexeringsclausule in het huurcontract hebt opgenomen, kun je eenvoudig via de website van het CBS de toegestane huurverhoging berekenen. 

De huur verhogen via een nieuw huurcontract

Een andere manier om de huur te verhogen is door de huurder een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden, met daarin de nieuwe huurprijs. Er geldt hierbij geen maximale huurverhoging. Het kan zijn dat de huurder niet akkoord gaat met het nieuwe huurcontract. Je kunt er dan als verhuurder voor kiezen om de huur om deze reden op te zeggen en op zoek gaan naar een nieuwe huurder. 

De huurder kan echter wel bezwaar maken tegen de opzegging van het huurcontract. De situatie moet in dit geval getoetst worden door een rechter. De rechter zal bepalen of het nieuwe huurcontract en de bijbehorende huurprijs redelijk is. Is dit het geval? Dan moet de huurder alsnog akkoord gaan met de beëindiging van het huurcontract en de woning verlaten. Bepaalt de rechter dat jouw voorstel onredelijk is? Dan blijft het oude huurcontract geldig en mag de huurder in de woning blijven. 

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.