De term 'onroerend goed' (ook wel 'vastgoed' of 'onroerende zaak') beschrijft een stuk grond en de gebouwen die op deze grond staan. 'Onroerend' verwijst naar de vaste oftewel niet-verplaatsbare eigenschappen van het beschrevene. 'Goed' verwijst naar het materiële karakter.

Zakelijke rechten

Volgens de Nederlandse Wet staat onroerend goed voor het volgende: de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen verenigd met de grond, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken. Voor de woningmarkt houdt dat onder meer in dat, behalve de grond en de woning, ook de zakelijke rechten zoals eigendomsrecht, recht van opstal en appartementsrechten onder onroerend goed vallen. Over onroerend goed wordt door de gemeente onroerendezaakbelasting (ozb) geheven.

Veelgestelde vragen over onroerend goed:

We hebben enkele veelgestelde vragen over onroerend goed en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

  • Wat is onroerend goed?

    Onder onroerend goed wordt verstaan: een stuk grond en de gebouwen die op deze grond staan.

  • Wat is onroerendezaakbelasting?

    Dat is belasting die de gemeente heft over onroerend goed. Deze belasting staat ook bekend als ozb.

  • Wat zijn zakelijke rechten?

    Zakelijke rechten zijn rechten die vallen betrekking hebben op eigendomsrecht, recht van opstal en appartementsrechten.