Bouwbedrijven trekken aan de bel: er worden te weinig huizen gebouwd

bron: RTL Z

De woningmarkt is overspannen, veel mensen kunnen maar moeilijk een geschikte woning vinden. Een van de belangrijkste oplossingen voor het woningtekort is het bouwen van nieuwe woningen. Volgens bouwbedrijven gebeurt dit helaas in een veel te laag tempo.

Doelen niet haalbaar

In de Nationale Woonagenda van Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren staat dat er tot 2025 elk jaar in ieder geval 75.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Alleen dan zal het woningtekort afnemen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzocht in opdracht van Bouwend Nederland of de doelstelling van de minister haalbaar is. Dit blijkt niet zo te zijn: het aantal huizen dat gebouwd wordt stijgt elk jaar, maar de 66.000 woningen die in 2018 gebouwd werden komt nog niet in de buurt van de gewenste 75.000.

Plannen worden afgekeurd

Volgens het EIB is het probleem dat veel nieuwbouwplannen afgekeurd worden omdat ze niet helemaal dichtgetimmerd zijn. Zo werd een plan om duizend nieuwe woningen te bouwen in Zaandam afgekeurd door de Raad van State, omdat niet aan eisen voor de beperking van geluidsoverlast werd voldaan. Van alle nieuwbouwplannen die worden gemaakt, wordt maar 70 procent ook echt uitgevoerd. Volgens het EIB moeten er daarom standaard meer nieuwbouwplannen worden gemaakt dan daadwerkelijk nodig is.

Verder pleit het EIB voor soepelere regels omtrent bouwen in natuurgebieden. Wanneer er niet gebouwd kan worden in binnenstedelijk gebied, moet er volgens hen naar andere opties gekeken worden, zoals weilanden of braakliggend terrein.

Gerelateerd nieuws

Lees ook