2024 is begonnen, dit gaat er veranderen op de woningmarkt

bron: Rijksoverheid

Het nieuwe jaar is begonnen, wat betekent dat er nieuwe wetten en regels van start gaan. Per 1 januari 2024 is het een en ander veranderd qua wet- en regelgeving op de woningmarkt. Ook later in het jaar staan er wijzigingen op de agenda. Wij lichten in dit artikel toe welke veranderingen er zijn en wat ze voor jou als huurder betekenen.

Nieuwe wetten

  • Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van start gegaan. Deze wet is een combinatie van 26 bestaande wetten en oefent invloed uit op de leefruimte van de mens. Als huurder kom je in aanraking met de Omgevingswet wanneer je iets wilt veranderen in jouw leefomgeving, zoals het verbouwen van je woning. Ook als iemand anders veranderingen wil doorvoeren in jouw omgeving, kan je te maken krijgen met deze wet.

  • Ook de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) is per 1 januari 2024 van start gegaan. Deze wet is onderdeel van de Omgevingswet en heeft als doel bij te dragen aan een verbeterde bouwkwaliteit en sterkere positie van de opdrachtgever. In het verleden werd een bouwproject van tevoren gecontroleerd; na goedkeuring vond er geen controle meer plaats. Door de Wkb wordt er ook tijdens het bouwproject een controle uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat bewoners in kwalitatieve woningen terechtkomen.

Relevante wijzigingen voor huurders

  • Door een recente wijziging in de Huisvestingswet kunnen gemeenten hun eigen inwoners, die op zoek zijn naar een huurwoning, voorrang geven ten opzichte van mensen die buiten de gemeente wonen. Ook is het mogelijk dat gemeenten voorrang geven aan (cruciale) beroepsgroepen, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten, om zo de leefbaarheid in een gemeente te behouden.

  • Vanaf 1 januari 2024 is elke gemeente verplicht om een meldpunt te openen voor ongewenst verhuurgedrag. Bij zo’n punt kan jij als huurder vragen stellen of klachten indienen over de verhuurder.

  • Vanaf 1 januari 2024 verhoogt het kabinet de maandelijkse huurtoeslag, wat resulteert in een extra bedrag van ruim € 30 per maand voor alle ontvangers van huurtoeslag. Op deze manier zet het kabinet zich in om huishoudens met een lager inkomen te ondersteunen.

  • Vanaf het nieuwe jaar gelden nieuwe inkomens- en huurgrenzen voor huurtoeslag. Met een inkomen lager dan € 47.700 kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning (huur tot € 879,66) en in de meeste gevallen kom je dan ook in aanmerking voor huurtoeslag. Deze toeslag moet je zelf aanvragen.

  • De huren in de vrije sector mogen vanaf 1 januari 2024 tot mei 2024 maximaal 5,5% stijgen, om zo de huurprijzen betaalbaar te houden. Deze regeling gaat dus de snelle stijgingen van huurprijzen tegen. De toegestane huurverhoging wordt bepaald op basis van de inflatie of de gemiddelde CAO-loonontwikkeling. Het laagste van deze twee is het startpunt, en daar komt nog 1 procentpunt bovenop. Het percentage van 5.5% is dus gebaseerd op een inflatie van 4,5% + 1 procentpunt.

  • Vanaf 1 januari 2024 gaat het wetsvoorstel Huurbescherming weeskinderen van start, waarmee de huurbescherming voor jongvolwassen wezen (16 tot 28) in corporatiewoningen wordt versterkt. Deze groep behoudt het huurcontract tot zij 28 jaar zijn. Verder moet de huur voor wezen tot en met 22 jaar worden verlaagd naar de huurtoeslaggrens, en wordt de huur verlaagd voor wezen van 23 t/m 27 jaar, die in aanmerking komen voor huurtoeslag. De woningcorporatie kan het huurcontract alleen opzeggen als het weeskind van 28 jaar of ouder een geschikte vervangende woning kan vinden.

Wet Betaalbare Huur

De Wet Betaalbare Huur is tot op heden nog niet ingevoerd. De wet werd begin vorig jaar in het leven geroepen door minister Hugo de Jonge om maximale huurprijzen vast te stellen voor een gedeelte van de vrije sector. Dit betekent dat de huurprijs van zo’n 300.000 woningen uiteindelijk gemiddeld met 190 euro zal dalen. Echter ontving dit voorstel veel kritiek van vastgoedexperts. Zij zijn bang dat de maatregelen ervoor zorgen dat het woningaanbod nog verder krimpt. Het kabinet heeft het voornemen om deze wet per 1 juli 2024 in te voeren.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de huurmarkt? Volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn!

Gerelateerd nieuws

Lees ook