Huurders winnaar in kort geding privacy scheefwoners

bron: Nu.nl

Vandaag heeft de rechtbank in een kort geding besloten dat de Belastingdienst geen gegevens mag verstrekken over inkomens van 'scheefwoners'. Dit betekent dat verhuurders voorlopig nog geen extra huurverhoging kunnen opleggen aan bewoners van sociale huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de 43.000 euro.

Vertraging wetsvoorstel huurverhoging

Door deze uitspraak loopt het wetsvoorstel van minister Spiesvertraging op. Spies hoopt met een extra huurverhoging van maximaal 5% scheefwoners ertoe te zetten andere woonruimte te zoeken zodat de vrijgekomen sociale huurhuizen bewoond kunnen worden door huurders met lagere inkomens. Informatie over de inkomens dienden verhuurders echter bij de Belastingdienst op te vragen.

De Tweede Kamer had al een ontheffing voor de Belastingdienst in laten gaan, zodat de benodigde informatie verstrekt kon worden. De rechter beslist nu anders, waardoor allereerst een nieuwe wet zal moeten worden ingesteld die het mogelijk maakt om verhuurders wel deze informatie te kunnen geven.

Het wetsvoorstel van minister Spies heeft de steun van de Tweede Kamer, maar moet nog wel goedgekeurd worden door het parlement. Het is nu de vraag of het wetsvoorstel de ingangsdatum van 1 juli 2012 haalt.

Gerelateerd nieuws

Lees ook