Huurverhoging wil zeggen dat het bedrag dat de huurder moet betalen voor de bewoning van het pand, stijgt. Een huurverhoging mag niet zomaar doorgevoerd worden. Verhuurders en woningcorporaties zijn bij het doorvoeren gebonden aan allerlei regels. Op deze wijze wordt de huurder beschermd tegen torenhoge huurprijzen en meerdere verhogingen per jaar.

Regelgeving huurverhoging

De regels die gelden bij huurverhoging zijn onder meer dat de huur maximaal één keer per jaar mag worden verhoogd, dat de huur niet boven de maximale huurprijs mag komen en dat de huurder minstens twee maanden van tevoren op de hoogte moet worden gesteld. Voor het doorvoeren van de verhoging geldt geen vaste datum, maar de meeste verhuurders doen dit op 1 juli. Ook als het huurcontract nog geen jaar oud is, mag de huur op deze datum worden verhoogd. Vervolgens moet er wel een jaar worden gewacht tot de volgende verhoging. Er geldt een uitzondering als de woning aanzienlijk is verbeterd. In dit geval mag een extra verhoging worden doorgevoerd.

Maximale huurprijs

De maximale huurprijs wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. Indien door de huurverhoging de huurprijs wordt verhoogd tot boven deze maximale huur, kan je bezwaar maken tegen de huurverhoging. Het is verder niet mogelijk de huur met terugwerkende kracht te verhogen. De eerder genoemde regels voor verhoging gelden ook voor onderhuur en verhuur van woonwagens en standplaatsen. Verschil is dat bij woonwagens en standplaatsen een andere maximale huurprijs geldt. Deze regels voor huurverhoging gelden niet voor de geliberaliseerde huurmarkt. Bij de geliberaliseerde huur geldt namelijk geen maximale huurverhoging.

Veelgestelde vragen over huurverhoging:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over huurverhoging en de bijbehorende antwoorden voor je op een rij gezet.

 • Wanneer mag er huurverhoging worden doorgevoerd?

  Er mag één keer per jaar een huurverhoging worden doorgevoerd. Doorgaans gebeurt dit per 1 juli.

 • Wie bepaalt de huurverhoging?

  De verhuurder bepaalt de huurverhoging, alleen is een verhuurder van sociale huurwoningen wel gebonden aan een maximale huurverhoging.

 • Hoe vaak per jaar mag de huur verhoogd worden?

  Er mag slechts één keer per jaar een huurverhoging worden doorgevoerd. Uitzondering is een aanzienlijke woonverbetering, dan mag namelijk ook de huur verhoogd worden, ongeacht een eerdere huurverhoging in datzelfde jaar.

 • Is er een maximale huurprijs?

  Voor de sociale huursector geldt bij het aanvankelijke huurcontract een maximale huurprijs van € 737,14 en een maximale huurverhoging, afhankelijk van het inkomen van de huurder. De huurprijs van duurdere corporatiewoningen kan boven de € 737,14 uitkomen. In de vrije huursector geldt geen maximale huurprijs.

 • Mag bij sociale huur ook de huur verhoogd worden?

  Ja, ook bij sociale huur mag de huur verhoogd worden, al zijn hier wel maximumpercentages aan verbonden. Deze zijn afhankelijk van het inkomen van de huurder.