Huurverhoging wil zeggen dat het bedrag dat de huurder moet betalen voor de bewoning van het pand, stijgt. Een huurverhoging mag niet zomaar doorgevoerd worden. Verhuurders en woningcorporaties zijn bij het doorvoeren gebonden aan allerlei regels. Op deze wijze wordt de huurder beschermd tegen torenhoge huurprijzen en meerdere verhogingen per jaar.

Regelgeving huurverhoging

De regels die gelden bij huurverhoging zijn onder meer dat de huur maximaal één keer per jaar mag worden verhoogd, dat de huur niet boven de maximale huurprijs mag komen en dat de huurder minstens twee maanden van tevoren op de hoogte moet worden gesteld. Voor het doorvoeren van de verhoging geldt geen vaste datum, maar de meeste verhuurders doen dit op 1 juli. Ook als het huurcontract nog geen jaar oud is, mag de huur op deze datum worden verhoogd. Vervolgens moet er wel een jaar worden gewacht tot de volgende verhoging. Er geldt een uitzondering als de woning aanzienlijk is verbeterd. In dit geval mag een extra verhoging worden doorgevoerd. Bij de huurverhoging speelt het inkomen van de huurder een rol. Voor de huurverhoging geldt het inkomen van de huurder van 2 jaar geleden.

Ondanks dat de huur maximaal één keer per jaar mag worden verhoogd, gelden er wel een aantal uitzonderingen. Zo kan het zijn dat de huur in het eerste jaar van het huurcontract al eerder wordt verhoogd, bijvoorbeeld wanneer de huurder aan het eind van het jaar in de woning trekt. Dan kan de huur alsnog per 1 juli worden verhoogd. Na de verhoging geldt de periode van 12 maanden. Wanneer er tussen de vorige huurverhogingen meer dan 12 maanden tussen zaten, bijvoorbeeld doordat de verhuurder de huurverhoging te laat heeft aangekondigd en deze op een later moment ingaat. Dan volgt de volgende huurverhoging weer gewoon op 1 juli. Ook wanneer de verhuurder verbeteringen aanbrengt aan de woning, mag hij de huur verhogen. Deze staan namelijk los van de jaarlijkse huurverhoging. Als er halverwege het jaar verbeteringen worden aangebracht aan de woning, mag de huur worden verhoogd. Vervolgens zal ook in juli de jaarlijkse huurverhoging plaatsvinden.

Maximale huurprijs

De maximale huurprijs wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. Indien door de huurverhoging de huurprijs wordt verhoogd tot boven deze maximale huur, kan de huurder bezwaar maken tegen de huurverhoging. Het is verder niet mogelijk de huur met terugwerkende kracht te verhogen. De eerder genoemde regels voor verhoging gelden ook voor onderhuur en verhuur van woonwagens en standplaatsen. Verschil is dat bij woonwagens en standplaatsen een andere maximale huurprijs geldt. Deze regels voor huurverhoging gelden niet voor de geliberaliseerde huurmarkt. Bij de geliberaliseerde huur geldt namelijk geen maximale huurverhoging.

Indien de huur van een sociale huurwoning wordt verhoogd, zal de verhuurder dit minimaal 2 maanden van te voren moeten laten weten aan de huurder middels een brief. Bij de vrije sector huurwoning geldt geen vaste periode, omdat deze huur automatisch stijgt met het percentage wat vermeld staat in het huurcontract.

Ben je verhuurder en wil je meer lezen over huurverhoging? Lees dan ons artikel uit het kenniscentrum voor verhuur!