Goedkope scheefwoners en dure scheefwoners

Met scheefwoners wordt meestal gerefereerd aan huurders die in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze hiervoor een te hoog inkomen hebben. Zij worden ook wel 'goedkope scheefwoners' genoemd en vaak zorgen zij ervoor dat er een wachtlijst ontstaat voor mensen met lagere inkomens om een betaalbare of sociale huurwoning te kunnen betrekken. De overheid probeert deze groep scheefwoners aan te pakken door huurverhogingen door te voeren voor huishoudens met een bepaald minimum inkomen.

Er zijn echter ook veel huurders die in een vrijesectorwoning wonen en op basis van hun inkomen juist te veel huur betalen. Zij worden ‘dure scheefwoners’ genoemd.

Inkomensgrens en scheefwonen

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een maximaal inkomen van €39.055,- per jaar (2020). Vanwege de krapte op de woningmarkt wordt hier en daar ook wel een hogere inkomensgrens gehanteerd. Aangezien deze toetsing alleen aan het begin van de huurperiode plaatsvindt, komt het vaak voor dat mensen nog altijd in een sociale huurwoning wonen, ook al zijn ze inmiddels (veel) meer gaan verdienen. Zij vallen onder de groep 'goedkope scheefwoners'. Hierdoor komt de doorstroming op de woningmarkt in de knel. Voor huishoudens met lagere inkomens komen namelijk weinig tot geen nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar en op deze manier ontstaan er lange wachtlijsten.

Veelgestelde vragen over scheefwoners:

We hebben enkele veelgestelde vragen over scheefwoners en de bijbehorende antwoorden voor je op een rij gezet.

Wat is scheefwonen?
Scheefwonen houdt in het geval van goedkoop scheefwonen in dat een sociale huurwoning wordt bewoond door iemand die in feite te veel verdient om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Wanneer huurders op basis van hun inkomen juist te veel huur betalen, is er sprake van duur scheefwonen.

Is de inkomensafhankelijke huurverhoging bedoeld voor scheefwoners?
Ja, het doel van de inkomensafhankelijke huurverhoging is om huurders - goedkope scheefwoners - met een midden- of hoog inkomen ertoe te bewegen een vrije sectorhuurwoning of koopwoning te betrekken. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging.

Bij welk inkomen wordt een huurder benoemd als scheefwoner?
Huurders van sociale huurwoningen worden opgedeeld in drie inkomensgroepen: lage inkomen onder de 34.678 euro, middeninkomens tussen 34.678 en 44.360 euro en hoge inkomens boven de 44.360 euro.

Zijn er ook scheefwoners in de vrije huursector?
Ja, scheefwoners komen zowel voor in de sociale huursector (goedkope scheefwoners) als vrije huursector (dure scheefwoners).