Hypotheekrenteaftrek zorgt volgens VEH ook voor klappen in huurwoningsector

Houdt het dan nooit op? De vicieuze cirkel van de woningmarkt? We kunnen niet anders constateren dan dalende prijzen in de koopsector, dreiging van afschaf van de hypotheekrenteaftrek en waarschuwingen voor krapte op de huurwoningmarkt.

Het laatste dilemma waar we waarschijnlijk nog lang niet over zijn uitgediscussieerd is de hypotheekrenteaftrek. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is dit een hot item omdat het als één van dé bezuinigingsmaatregelen geldt voor vrijwel alle politieke partijen.

Als je denkt dat als je in een huurwoning woont deze bezuiningingsmaatregel aan je voorbij gaat. Dan heb je dat mooi mis. Dit blijkt ondermeer uit een open brief aan alle huurders die is gepubliceerd op de website van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Zij willen hiermee een waarschuwing afgeven aan huurders dat de klappen niet alleen zullen vallen in de koopsector.

Wat betekent afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor de huurders? In beginsel is het zo dat door afschaffing van de renteaftrek het duurder wordt voor mensen om in een koopwoning te wonen. Een logisch gevolg hiervan is dat de waarde van de woning daalt en mensen minder verhuizen. Doordat er minder verhuisd wordt is er minder behoefte aan nieuwbouw.

Omdat er minder gebouwd wordt en de bouw van sociale huurwoningen voor een groot deel afhankelijk is van de financiële gezondheid van de koopwoning sector, zal ook de bouw van sociale huurwoningen afnemen. Hierdoor onstaat er schaarste op de sociale huurwoningmarktwaardoor zowel de eigen woningbezitters als huurders met de gebakken peren zitten.

Gerelateerd nieuws

Lees ook