Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een woning te huren in de vrije sector. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag bijvoorbeeld je inkomen niet te hoog zijn.

Wachtlijsten

Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De huur van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn dan de sociale huurgrens. In 2019 ligt deze grens op 720,42 euro. Dit bedrag betreft kale huur (en dus geen huur inclusief servicekosten).

Sociale huur

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning dien je je in te schrijven bij de gemeente die bepaalt hoe de woningen worden verdeeld. Ook heb je een huisvestingsvergunning nodig. Deze kan je verkrijgen bij de desbetreffende gemeente. De corporatie die de woning verhuurt, kan eisen stellen aan je minimale inkomen en gezinsgrootte. Verder mag je inkomen niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 36.798 euro (2018). Hoogstens 10 procent mogen ze toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de 36.798 en 41.056 euro. De overige 10 procent mag door woningcorporaties vrij worden toegewezen toewijzen. Hierbij dienen ze wel voorrang te geven aan kwetsbare huishoudens, oftewel mensen die extra dringend op woonruimte wachten (bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege hun eigen veiligheid).

Veelgestelde vragen over sociale huurwoningen:

We hebben enkele veelgestelde vragen over sociale huurwoningen voor je op een rijtje gezet, met de bijbehorende antwoorden.

 • Wat zijn sociale huurwoningen?

  Sociale huurwoningen zijn huurwoningen met een maximale huurprijs van 720,42 euro per maand (2019) en zijn bedoeld voor mensen met een laag of middeninkomen. De sociale huurwoningen worden doorgaans verhuurd door woningcorporaties en woningbouwverenigingen.

 • Wat is het verschil tussen sociale huur en vrije sector huur?

  Bij sociale huur geldt een maximale huurprijs van 720,42 euro; alle huurwoningen met hogere huurprijzen vallen onder de vrije sector.

 • Wat is de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning?

  In 2019 bedraagt de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning 720,42 euro per maand.

 • Kom ik altijd in aanmerking voor een sociale huurwoning?

  Nee, aan het huren van een sociale huurwoning zijn voorwaarden verbonden. Zo mag je inkomen niet te hoog zijn, moet je ingeschreven zijn bij de gemeente van de desbetreffende huurwoning en bij een organisatie in die gemeente die sociale huurwoningen verhuurt.