Sinds 2016 is het volgens de wet mogelijk om je woning tijdelijk te verhuren aan een specifieke doelgroep. Aan welke doelgroep je je woning gaat verhuren is natuurlijk mede afhankelijk van het type woning en het bestemmingsplan. Ook jouw voorkeur is uiteraard van invloed. Voor elke specifieke doelgroep is er een speciaal tijdelijk huurcontract waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. 

Een campuscontract: kamers verhuren aan studenten 

Ben je eigenaar van een pand dat zich ervoor leent om door meerdere mensen bewoond te worden? Dan kun je er voor kiezen om jouw pand op te delen in meerdere onzelfstandige woonruimten en deze te verhuren aan studenten. Als je ervoor kiest om tijdelijk aan studenten te verhuren, kun je dit doen op basis van een campuscontract. In het campuscontract moet het volgende worden opgenomen:

 • Dat de woning bestemd is voor een student;
 • Dat de woning na afloop van het huidige huurcontract opnieuw wordt verhuurd aan een student.

Een campuscontract opzeggen

Als verhuurder mag je de huurder om bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit vragen. De huurder moet dit binnen 3 maanden kunnen aantonen. Kan dit niet? Dan mag je de huur opzeggen met geldige opzeggingsgrond. Het bewijs van inschrijving mag elk jaar opnieuw opgevraagd worden. 

Als je het campuscontract als verhuurder wilt opzeggen, heb je te maken met een opzegtermijn. Deze bedraagt minimaal drie maanden en kan, afhankelijk van het aantal jaar dat de huurder in de woning heeft gewoond, oplopen. Ook de huurder kan het campuscontract opzeggen. De opzegtermijn is dan gelijk aan de betalingstermijn, met een minimum van een maand en maximum van drie maanden.  Als je het huurcontract als verhuurder wilt opzeggen, kan het zijn dat de huurder hier niet mee instemt. In dit geval moet je de situatie laten toetsen door een rechter. 

Steden die populair zijn onder studenten zijn Leiden, Groningen en Amsterdam. Als je kamers gaat verhuren, kan het zijn dat je bepaalde vergunningen nodig hebt of te maken hebt met andere wet- en regelgeving. Of dit zo is, hangt af van de gemeente waarin je wilt gaan verhuren. Op de website van de betreffende gemeente staat in de meeste gevallen aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen en waar je rekening mee moet houden.

Een jongerencontract: tijdelijk verhuren aan jongeren

Naast verhuur aan studenten kun je er ook voor kiezen om woonruimte te verhuren aan jongeren tot 28 jaar. Dit is een uitkomst als je bijvoorbeeld eigenaar bent van studio’s of kamers en je niet perse wilt richten op studenten. Je kunt tijdelijk verhuren aan jongeren op basis van een jongerencontract. In het contract moet het volgende worden opgenomen:

 • De woonruimte is bestemd voor een jongere tot 28 jaar;
 • Na het beëindigen van het huurcontract wordt de woonruimte opnieuw verhuurd aan een jongere, of student of promovendi.

Een jongerencontract heeft een minimale duur van vijf jaar. Hierna is er de mogelijkheid om het contract met twee jaar te verlengen. 

Een jongerencontract opzeggen

Als je het jongerencontract als verhuurder wilt opzeggen gelden er bepaalde regels. Zoals genoemd moet het jongerencontract minimaal vijf jaar lopen. Je kunt dus pas na deze termijn opzeggen. Als het contract na vijf jaar met twee jaar is verlengd, kun je zelfs pas na zeven jaar opzeggen. Naast de minimale verhuurtermijn, moet je als verhuurder rekening houden met een opzegtermijn. Deze bedraagt minimaal 6 maanden. 

Een ouderencontract: tijdelijk verhuren van een seniorenwoning

Een andere specifieke doelgroep waaraan je je woning kunt verhuren zijn ouderen. Dit kan bijvoorbeeld als je eigenaar bent van een woning in een complex dat specifiek voor ouderen is bestemd, zoals een 55+ woning. Volgens het bestemmingsplan mag de woonruimte meestal alleen door deze specifieke doelgroep worden bewoond. Hier moet jij als verhuurder rekening mee houden. 

Als je tijdelijk wilt verhuren aan ouderen, moet je het volgende opnemen in het tijdelijke huurcontract:

 • Dat de woning bestemd is voor  een oudere bewoner (55+ of 65+);
 • Dat de woning na afloop van het huidige huurcontract opnieuw wordt verhuurd aan een oudere bewoner (55+ of 65+).

Een ouderencontract opzeggen

Als je het huurcontract als verhuurder wilt opzeggen, kan dit alleen als aan alle onderstaande punten wordt voldaan:

 • Na opzegging wordt de woonruimte verhuurd aan een oudere (55+ of 65+);
 • De woning is onderdeel van een complex dat bij de bouw al bestemd was voor ouderen (55+ of 65+);
 • Geen van de huidige bewoners is een oudere.

Het ouderencontract kan alleen opgezegd worden door de verhuurder als de huurder passende woonruimte kan krijgen. De verhuurder dient ook rekening te houden met een opzegtermijn. Deze is afhankelijk van het aantal jaar dat de huurder in de woning heeft gewoond. Als de huurder niet instemt met de opzegging, dien je deze als verhuurder te laten toetsen door een rechter. 

Een grote-gezinnen contract: tijdelijk verhuren aan grote gezinnen

Omdat de woonruimte voor grote gezinnen in veel steden beperkt is, kun je er als verhuurder voor kiezen om jouw woning specifiek aan te bieden aan deze doelgroep. Dit kan aan de hand van een zogenoemd grote-gezinnen contract. Deze vorm van verhuur is bedoeld voor gezinnen die minimaal uit acht personen bestaan. Echter kan het zijn dat het gezin in de loop der tijd kleiner wordt, bijvoorbeeld omdat kinderen het ouderlijk huis verlaten. Het gezin mag dus tijdens de verhuurperiode kleiner worden, maar niet kleiner dan vijf personen. 

In het grote-gezinnen contract moet het volgende worden opgenomen:

 • Dat de woning bestemd is voor een gezin van acht personen of meer;
 • Dat de woning na afloop van het huidige huurcontract opnieuw wordt verhuurd aan een gezin van acht personen of meer. 

Een grote-gezinnen contract opzeggen

Als verhuurder mag je de huurder om bewijs vragen dat hij of zij onderdeel is van een groot gezin. De huurder moet dan binnen 3 maanden een afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen overhandigen. Hieruit moet blijken dat de huurder onderdeel is van een gezin van 5 personen of meer. Als dit niet gebeurt, kan de verhuurder het huurcontract opzeggen, als tenminste blijkt dat huurder andere passende woonruimte kan krijgen. 

Als je het grote gezinnen contract als verhuurder wilt opzeggen, moet je rekening houden met een minimale opzegtermijn. Deze is afhankelijk van het aantal jaren dat de huurder in de woning heeft gewoond. De minimale opzegtermijn kan oplopen tot zes maanden. 

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.