Als je een woning verhuurt, kan het zijn dat je met meerdere mensen een huurovereenkomst aangaat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je huurder samenwoont met zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner, dit is dan de medehuurder. Het kan ook zo zijn dat je huurder samenwoont met iemand die geen echtgenoot of geregistreerd partner is, maar wel graag medehuurder wil worden. In dit artikel leggen we je uit hoe het medehuurderschap precies in elkaar zit. 

Wanneer is iemand medehuurder?

Een echtgenoot of geregistreerd partner van je huurder die op hetzelfde adres woont, is automatisch medehuurder. Dit is ook het geval als het huwelijk of geregistreerd partnerschap na het aangaan van de huurovereenkomst is voltrokken. 

Verzoek tot medehuurderschap

Een bewoner, iemand die op het adres van jouw woning staat ingeschreven, is niet automatisch medehuurder. Het kan zijn dat je hoofdhuurder samenwoont maar geen huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft. In dit geval heeft de partner van je hoofdhuurder geen huurrechten. Als de hoofdhuurder bijvoorbeeld komt te overlijden, kan de partner gewoon uit de woning worden gezet. De partner kan wel medehuurder worden, ook als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De hoofdhuurder moet hiervoor een verzoek tot medehuurderschap indienen bij jou als verhuurder. Als je instemt met dit verzoek, is de partner medehuurder. 

Het kan zijn dat je om welke reden dan ook niet akkoord gaat met het medehuurderschap. In dit geval kan je huurder ervoor kiezen om medehuurderschap wettelijk af te laten dwingen door de kantonrechter. Dit kan pas als je 3 maanden na het verzoek nog steeds geen toestemming hebt gegeven voor medehuurderschap. Medehuurderschap is alleen wettelijk af te dwingen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De partner kan zelfstandig de huur betalen;
  • De partner voldoet aan de eisen om een huisvestingsvergunning voor de woning te krijgen;
  • De partner heeft momenteel niet de bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden;
  • De woning is minimaal 2 jaar het hoofdverblijf van de partner en gedurende deze periode hadden partner en hoofdhuurder een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’.

Welke rechten en plichten heeft een medehuurder?

Medehuurders krijgen te maken met alle rechten en plichten die in de huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en verhuurder zijn bepaald. Hierbij kun je denken aan het betalen van de huurprijs en het doen van kleine reparaties. Tegelijkertijd geniet de medehuurder huurbescherming. Dit wil onder andere zeggen dat de medehuurder niet zomaar uit de woning kan worden gezet. 

Kan de medehuurder hoofdhuurder worden?

Als de huurovereenkomst tussen jou en de hoofdhuurder om een bepaalde reden eindigt, kan de medehuurder deze overnemen. De voormalig medehuurder wordt dan hoofdhuurder. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de hoofdhuurder komt te overlijden. De partner van de hoofdhuurder (medehuurder) kan dan gewoon in de woning blijven wonen. Hetzelfde geldt als er sprake is van een scheiding. Hoofdhuurder en medehuurder (of in sommige gevallen de rechter) kunnen dan kiezen wie er in de woning blijft wonen. In dit geval kan de medehuurder dus de nieuwe hoofdhuurder worden. 

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.