In Nederland heeft een huurder, op enkele uitzonderingen na, recht op huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat een verhuurder een huurder niet zomaar op straat kan zetten. Huurders worden dus op die manier beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder van de woning.

Wanneer heeft een huurder recht op huurbescherming?

De huurbescherming geldt zowel voor huurders van zelfstandige als onzelfstandige woningen. Het maakt daarbij niet uit of die een woning of kamer huurt in de sociale huur of vrije sector. Ook medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben huurbescherming.

De huurbescherming zorgt ervoor dat een verhuurder de huur alleen maar schriftelijk kan opzeggen met een wettelijk geldige reden (ook wel: opzeggingsgrond). Is de reden niet geldig, maar gaat de huurder wel akkoord met de opzegging, dan is het huurcontract ook beëindigd.

Beperkte huurbescherming bij tijdelijke en hospitacontracten

De huurbescherming is beperkter bij tijdelijke verhuur. Die geldt dan alleen tijdens de looptijd van het contract. Wanneer het tijdelijk contract afloopt en dit goed is afgewikkeld door de verhuurder, moet de huurder het huis verlaten en heeft hij of zij nergens recht meer op. Alleen wanneer er een diplomatenclausule is opgenomen in het contract, kan een verhuurder gemakkelijker tussentijds opzeggen als hij of zij het huis zelf weer nodig heeft.

Ook bij hospitaverhuur - wanneer een huurder inwoont bij de hoofdhuurder en een of meer kamers huurt - is de huurbescherming beperkter. De eerste negen maanden gelden in dat geval als proeftijd; binnen die periode kan een verhuurder het contract zonder opgave van redenen opzeggen. Wordt het contract voortgezet, dan geldt wel uitgebreide huurbescherming.

Géén huurbescherming

Huurders die in de volgende typen woningen wonen, hebben geen recht op huurbescherming:
woonboot winkelwoning dienstwoning recreatiewoning kamer in een verzorgingstehuis

Ook huurbescherming bij een mondelinge overeenkomst Heb je geen schriftelijk huurcontract, maar wel mondelinge afspraken gemaakt, dan heb je ook recht op huurbescherming. Wel is het dan lastiger te bewijzen welke afspraken zijn gemaakt, mocht er een geschil ontstaan waarover de rechter een uitspraak moet doen.

Veelgestelde vragen over huurbescherming

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over huurbescherming en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Door wie wordt huurbescherming verleend?
De rechter bepaalt bij problemen tussen huurder en verhuurder of huurbescherming van toepassing is. In sommige gevallen kan de Huurcommissie uitsluitsel geven.

Moet je als huurder huurbescherming aanvragen?
Huurbescherming is iets waar je automatisch recht op hebt wanneer je een woning huurt. Je hoeft dit dus niet aan te vragen.

Is huurbescherming inkomensafhankelijk?
Nee, huurbescherming geldt voor alle huurders zonder dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van inkomen.

Wanneer is de huurbescherming van kracht?
Wanneer je een huurcontract hebt getekend, dan heb je recht op huurbescherming. Ook bij een mondelinge huurovereenkomst heb je recht op huurbescherming.

Kan de huurbescherming komen te vervallen?
Alleen als een verhuurder zich kan beroepen op een van de opzeggingsgronden, kan hij het huurcontract beëindigen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een huurder ernstige overlast veroorzaakt of de verhuurder het zelf nodig heeft en hiervoor een dringende reden heeft.