In Nederland heeft een huurder, op enkele uitzonderingen na, recht op huurbescherming. Hierdoor zijn huurders goed beschermd. Maar wat houdt huurbescherming nu precies in en wie heeft er recht op?

Heb jij recht op huurbescherming?

Huurbescherming is bedoeld om huurders te beschermen tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder van de woning. De huurbescherming geldt voor huurders van zelfstandige en onzelfstandige woningen. Onder onzelfstandig worden onder meer studentenkamers verstaan. Studenten hebben bij het huren van een kamer dus ook recht op huurbescherming. Ook huurders van een huis, appartement of kamer met een geliberaliseerd huurcontract hebben recht op huurbescherming. Bovendien geldt de bescherming voor medehuurders, onderhuurders en medebewoners. Er zijn aangepaste regels voor huur via een hospita en voor tijdelijke verhuur. Bij deze typen van verhuur kan de verhuurder doorgaans makkelijker de huur opzeggen. Huur je een woonboot, winkelwoning, dienstwoning, recreatiewoning of kamer in een verzorgingstehuis, dan heb je geen recht op de huurbescherming.

Huurcontract

Heb je geen schriftelijk huurcontract, maar wel mondelinge afspraken gemaakt, dan heb je ook recht op huurbescherming. Natuurlijk is hier de valkuil hoe te bewijzen welke afspraken zijn gemaakt. De huurbescherming zorgt ervoor dat een verhuurder de huur alleen maar schriftelijk kan opzeggen met een wettelijk geldige reden. Is de reden niet geldig maar gaat de huurder wel akkoord met de opzegging, dan is het huurcontract ook beëindigd.

Veelgestelde vragen over huurbescherming:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over huurbescherming en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

 • Wie heeft recht op huurbescherming?

  In principe hebben alle huurders van zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen recht op huurbescherming. Ook medebewoners, onderhuurders en medehuurders hebben recht op huurbescherming.

 • Door wie wordt huurbescherming verleend?

  De rechter bepaalt bij problemen tussen huurder en verhuurder of huurbescherming van toepassing is. In sommige gevallen kan de Huurcommissie uitsluitsel geven.

 • Wanneer kan ik huurbescherming aanvragen?

  Huurbescherming is iets waar je recht op hebt wanneer je een woning huurt. Je hoeft dit dus niet aan te vragen.

 • Is huurbescherming inkomensafhankelijk?

  Nee, huurbescherming geldt voor alle huurders zonder dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van inkomen.

 • Wanneer is de huurbescherming van kracht?

  Wanneer je een huurcontract hebt getekend, dan heb je recht op huurbescherming. Ook bij een mondelinge huurovereenkomst heb je recht op huurbescherming.