Woningen in de buurt

Peperstraat

8911 HZ Leeuwarden (De Waag)
€ 825 per maand

Gysbert Japicxstraat

8933 BA Leeuwarden (Oranjewijk)
€ 750 per maand

Oostergoweg

8932 PG Leeuwarden (Huizum-Badweg)
€ 650 per maand

Ritsumastraat

8911 KM Leeuwarden (Blokhuisplein)
€ 610 per maand

Korfmakersstraat

8911 LA Leeuwarden (De Waag)
€ 650 per maand

Uiterdijksterweg

8931 BR Leeuwarden (Nijlân)
€ 890 per maand

Ubbemastins

8925 CZ Leeuwarden (Camminghaburen-Midden)
€ 850 per maand

Orxmasingel

9036 KA Menaam (Menaam Oost)
€ 647 per maand

Nijlân

9036 KJ Menaam (Menaam Oost)
€ 647 per maand

Nijlân

9036 KJ Menaam (Menaam Oost)
€ 647 per maand