Advertentie verwijderd

Appartement Zaanweg in Wormerveer

1521 DS Wormerveer (Noord-Holland)

€850 Huurprijs p.m.
50 m²
2 kamers
Gestoffeerd

Over deze woning

Nu te huur 3 appartementen op een unieke locatie aan de Zaanweg huurprijs v.a. € 850,- excl. Gezamenlijke zij-entree, hal, trapopgang en gang. Ieder appartement heeft een eigen badkamer met douche, toilet en wasmachine-aansluiting. Appartement 1 heeft een prachtig uitzicht over de Zaan op de eerste verdieping. De hoge plafonds en de 2 aanwezige schouwen geven deze studio een sfeervolle uitstraling. Appartement 2 heeft een dakterras met luxe keuken Het derde appartement op de tweede verdieping heeft ook een eigen douche en toilet en een pantry met een mooi uitzicht dit appartement is circa 50m2. 1 maand borg. Huurtoeslag Kijk op de site van de belastingdienst om te achterhalen of u recht hebt op huurtoeslag. Algemeen Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder geven wij een samenvatting van die voorwaarden. Inkomensnorm Uw brutogezinsinkomen dient circa 3-4 x de huurprijs te bedragen. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e. d. ) worden op het inkomen in mindering gebracht. Een andere mogelijkheid om aan deze norm te voldoen is een "borgtocht". Bij een borgtocht staat iemand garant voor de huurder; deze persoon voldoet wel aan de inkomensnorm. Bezichtigingen Wanneer u een bezichtigingsafspraak wilt maken voor deze woning, stuurt u ons een e-mail via met de hieronder genoemde gegevens:

  • Uw naam
  • Volledig adres van de door u geselecteerde woning Aanvraagformulier: Op het aanvraagformulier worden gegevens gevraagd m. b. t. uw inkomen. Naast deze gegevens dient u een recente loonstrook, bankafschrift bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft, dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Zelfstandigen dienen een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans en verlies- en winstrekening te overleggen. Tevens dient een kopie van uw legitimatiebewijs bijgevoegd te worden aan het aanvraagformulier. Zowel de aanvrager als de eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken. U gaat accoord dat er eventueel navraag en een credietcheck wordt gedaan. Disclaimer Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact op te nemen met Partner in OZ BV. Partner in OZ BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie.

Now for rent 3 apartments in a unique location on the Zaanweg rent from a. € 850 excl. Joint side entrance, hall, staircase and corridor. Each apartment has its own bathroom with shower, toilet and washing machine connection. You have a beautiful view over the Zaan on the first floor. The high ceilings and the 2 fireplaces present give this studio an attractive appearance. Apartment 2 has a roof terrace with luxury kitchen. The third apartment on the second floor also has its own shower and toilet and a pantry with an area of approximately 50m2. 1 month deposit. Rent allowance Check the website of the tax authorities to find out whether you are entitled to rent allowance. General To be eligible for this rental property, you must meet a number of conditions. Below we provide a summary of those conditions. Income standard Your gross family income should be approximately 3-4 times the rent. Any payment obligations (such as alimony, personal loans, etc.) are deducted from the income. Another option to meet this standard is a "bail". In the case of a surety bond, someone stands surety for the tenant; this person does meet the income standard. Viewings If you want to make a viewing appointment for this property, please send us an e-mail with the following information:

  • Your name
  • Full address of the selected property Application form:

Information is requested on the application form, such as: t. your income. In addition to this information, you must enclose a recent pay slip, bank statement. If you do not have an employer, you must submit a recent annual statement of your income. Self-employed persons must submit a recent balance sheet and profit and loss account drawn up by an accountant or administration office. A copy of your proof of identity must also be attached to the application form. Both the applicant and any partner must provide this information. You agree that any inquiries and a credit check will be made. Disclaimer No rights can be derived from the information provided. If you wish to be certain about the information provided and its topicality, you should contact Partner in OZ BV. Partner in OZ BV cannot be held liable for any consequences or damage related to the information provided.

Kenmerken

Type aanbod
Appartement (Galerijflat)
Interieur
Gestoffeerd
Woonoppervlakte
50 m²
Aantal slaapkamers
1 slaapkamer
Aantal kamers
2 kamers
Adres
Zaanweg Wormerveer

Extra informatie

Parkeerplaats
Dakterras

Verhuurinformatie

Status
Verwijderd
Laatste huurprijs
€ 850 p/m
Beschikbaar per
Niet beschikbaar
Deze woning is op eigen initiatief of met expliciete toestemming door de verhuurder of makelaar van de verhuurder geplaatst op Huurwoningen.nl. Wij zetten ons dagelijks in voor betrouwbaar en actueel woningaanbod.