Steeds meer huurwoningen beschikken over een energielabel. Het is dan ook verplicht om bij verhuur van een woning een energielabel te overhandigen. Maar wat is een energielabel precies?

Energiesparend

Een energielabel is een label opgezet volgens Europese richtlijnen. Het label laat zien hoe milieuvriendelijk en energiebesparend de woning is. Ook geeft het label doorgaans informatie over de energie-duurzame prestaties van bijvoorbeeld gebruikte materialen bij het bouwen van de woning. Het grote doel van het energielabel is om CO2-uitstoot en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te minimaliseren.

Toekennen energielabel

De toekenning van een energielabel is sinds 2010 iets vereenvoudigd. De toekenning gebeurt op basis van de geschatte hoeveelheid gigajoule energie die de huurwoning per jaar verbruikt voor onder andere de verwarming, verlichting en warm water. Bij dit verbruik wordt de geschatte warmteterugwinning uit ventilatie en rioolwater en de geschatte energieproductie ten gevolge van zonnepanelen afgetrokken. Bij de omgevingsfactoren wordt uitgegaan van een gemiddelde bewoning, gemiddeld buitenklimaat met een gemiddeld stookniveau. De woning krijgt op basis van deze schatting het label A++, A+, A, B, C, D, E, F, G, waarbij A++ het zuinigst is in energieverbruik en bij G juist de meeste energie wordt verbruikt.

Verplicht bij verhuur

Zoals gezegd is het label verplicht bij verhuur van een woning of gebouw. Ook geldt de verplichting bij nieuwe verhuur van studentenkamers en in sommige gevallen bij verhuur van vakantiewoningen. Het label moet zichtbaar in de woning zijn aangebracht en wordt enkel toegekend door gecertificeerde bedrijven. Een energielabelopnemer is hiertoe bevoegd na het behalen van het daarvoor bestemde CITO-diploma.

Veelgestelde vragen over het energielabel:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over het energielabel en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

Wat is een energielabel?
Het energielabel is een label dat aantoont hoe milieuvriendelijk en energiezuinig een woning is.

Is een energielabel verplicht?
Wanneer een pand of woning verhuurd wordt, is het toekennen van een energielabel verplicht.

Wie verstrekt het energielabel?
Het energielabel wordt verstrekt door gecertificeerde bedrijven. Een energielabelopnemer die beschikt over het CITO-diploma bepaalt of een woning in aanmerking komt voor een energielabel.

Geldt het energielabel voor alle type woningen?
In principe wordt het energielabel verstrekt aan alle type woningen. Ook kantoorpanden komen in aanmerking voor een label.