Door de huursombenadering wordt het verschil in huurprijs tussen zittende huurders en nieuwe huurders op de huurmarkt kleiner. In het huidige systeem voor huurverhoging mag de huur van zittende huurders – afhankelijk van het inkomen -- maximaal 4,1 procent stijgen. Om de huuropbrengsten te vergroten, verhogen corporaties ook de huurprijs bij nieuwe huurders. Daardoor zijn er voor vergelijkbare huurwoningen grote verschillen in de huurprijs ontstaan voor zittende en nieuwe huurders. Door de huursombenadering komen de huurprijzen van soortgelijke woningen dichter bij elkaar te liggen. Bewoners met een relatief lage huurprijs krijgen een hogere huurprijsstijging dan bewoners die al een hoge huur betalen.

Prijs-kwaliteitverhouding

Op basis van de huursombenadering wordt bij het bepalen van de huurprijs extra streng gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding van een huurwoning. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de huurprijs van een woning te laag ligt voor de woonkwaliteit die deze biedt. Voor zo’n woning kan dan een grotere huurverhoging worden gerekend. Op die manier moet de huurprijs beter passen bij de kwaliteit en waarde van de woning.

Huursom

Door middel van een maximale huursom wordt de totale huurstijging van alle woningen van de corporatie bepaald. Ook stelt de overheid een maximale huurverhoging vast voor individuele woningen, afhankelijk van de huidige huurprijs. De huurprijs van relatief dure woningen kan daardoor niet hoger uitvallen dan de inflatie; bij relatief goedkope woningen is dit wel mogelijk.

Veelgestelde vragen over huursombenadering

  • Krijg ik een grotere huurverhoging door de huursombenadering?

    Als de huidige huurprijs van je huurwoning laag is ten opzichte van de kwaliteit en waarde van je huurwoning, is er een kans dat je een grotere huurverhoging krijgt. Woningcorporaties bepalen zelf aan wie ze een hogere huurverhoging vragen.
  • Geldt de huursombenadering ook bij woningen van particuliere verhuurders?

    De huursombenadering geldt niet voor huurwoningen bij particuliere verhuurders. Deze is alleen van toepassing op corporatiewoningen.
  • Waarom is de huursombenadering ingevoerd?

    De huurprijzen van soortgelijke huurwoningen zijn in sommige gevallen heel verschillend en niet in overeenstemming met de kwaliteit en waarde van de huurwoning. De huursombenadering moet ervoor zorgen dat de huren voor alle huurders meer in lijn liggen en dat huurprijzen in overeenstemming zijn met de kwaliteit van de woning.